برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اپيدميولوژيک نارسايي مزمن و انتهايي کليه و عوامل خطر آن در بيماران دياليزي استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خرم آباد، خیابان انقلاب، بیمارستان شهید رحیمی، گروه داخلی
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع نارسايي انتهايي کليه (ESRD) در دنيا در حال افزايش است. با توجه به اهميت باليني ESRD و فقدان اطلاعات کامل، اين مطالعه با هدف بررسي اپيدميولوژيک نارسايي مزمن و انتهايي کليه در بين بيماران همودياليزي استان لرستان انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در فاصله زمستان 1390 تا زمستان سال 1391 در مراکز همودياليز وابسته به دانشگاه علوم پزشکي لرستان انجام گرديد. روش نمونه گيري بصورت سرشماري بود. اطلاعات بيماران با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. در پايان، داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آمار توصيفي و آزمون آماري مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، تعداد بيماراني که به علت نارسايي مزمن کليه تحت همودياليز قرار مي گرفتند 318 نفر بود، که از اين تعداد 182 نفر (
57.2%) مرد و 136 نفر (42.8%) زن بودند. ميانگين سني بيماران 16.4±53.2 سال بود. علت نارسايي کليه در 38.1% پرفشاري خون و در 19.2% و 27.4% موارد به ترتيب ديابت و علل ناشناخته بود. 5.97% بيماران مبتلا به يکي از عفونتهاي ويروسي هپاتيت C، B يا HIV بودند. بين علل نارسايي مزمن کليه در بيماران مورد مطالعه به تفکيک سن تفاوت آماري معني داري ديده شد (p=0.002).
بحث و نتيجه گيري: ارتقاء روش هاي غربالگري و بخصوص ارجاع سريعتر بيماران در معرض خطر به نفرولوژيست، از ابتلاي افراد به نارسايي انتهايي کليه پيشگيري خواهد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی