برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سبک زندگي رانندگان به عنوان فاکتور انساني در وقوع حوادث رانندگي شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: حوادث رانندگي بصورت عمده مرتبط با عامل انساني بوده و بعنوان يک معضل مهم مورد توجه تيم بهداشتي در دنياست. پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش سبک زندگي در ارتباط با وقوع حوادث رانندگي انجام شد.
روش کار: نوع مطالعه مورد شاهدي بود که در شهر همدان در سال
1392 انجام گرفت. نمونه گيري بصورت دو مرحله اي انجام شد. تعداد نمونه، 309 نفر، شامل 103 نفر گروه مورد (دچار حادثه رانندگي) و 206 نفر گروه شاهد (فاقد حادثه رانندگي) بود. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک و سبک زندگي (فعاليت هاي روزانه،سبک رانندگي، درک قوانين و استرس هاي رانندگي) بود. روايي و پايايي ابزار از طريق روايي محتوي و آزمون مجدد (ضريب آلفاي کرونباخ 0.89) تاييد شد. تکميل پرسشنامه ها به صورت خوداظهاري بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS/16، با بکارگيري آزمون کاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک تطبيق يافته بر اساس سن و جنس تجزيه و تحليل شد. سطح معني دار کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: شانس وقوع حوادث رانندگي در گروه مورد بدليل فعاليت هاي معمول روزانه، سبک رانندگي و درک از قوانين رانندگي به ترتيب
1.165، 0.656 و 1.308 بيشتر از گروه شاهد بود؛ هر چند از نظر آماري اين اختلاف معني دار نشد. شانس وقوع حادثه رانندگي در گروه مورد به دليل استرس، حدود سه برابر بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.001 و OR=2.958 و 5.265،CI%95= 1.661).
نتيجه نهايي: برگزيدن سبک زندگي خطرناک به عنوان فاکتور مساعد کننده در وقوع حوادث رانندگي نقش دارد. مي توان با کنترل اين عامل از ايجاد حوادث رانندگي پيشگيري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گرجیان، ش.، و خداویسی، م.، و امینی، ر.، و سلطانیان، ع.، و رضاپورشاهکلایی، ف. (1393). سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتور انسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 22(4 (مسلسل 47)), 33-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240032Vancouver : کپی

گرجیان شیرین، خداویسی مسعود، امینی رویا، سلطانیان علیرضا، رضاپورشاهکلایی فروزان. سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتور انسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1393 [cited 2021October19];22(4 (مسلسل 47)):33-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240032IEEE : کپی

گرجیان، ش.، خداویسی، م.، امینی، ر.، سلطانیان، ع.، رضاپورشاهکلایی، ف.، 1393. سبک زندگی رانندگان به عنوان فاکتور انسانی در وقوع حوادث رانندگی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 22(4 (مسلسل 47)), pp.33-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240032. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی