برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  24 , شماره  4 ; از صفحه 203 تا صفحه 209 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات دود قليان و استرس تاريکي بر ميزان آنزيم هاي آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز سرمي در موش هاي صحرايي ماده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه شیخ فضل اله نوری، سازمان انتقال خون ایران، مرکز تحقیقات
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ميان سطح سرمي برخي آنزيم ها و سبک زندگي ارتباطاتي وجود دارد. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات دود قليان و استرس تاريکي بر ميزان سرمي آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز در موش هاي صحرايي ماده بود.
روش بررسي: در مطالعه تجربي حاضر، موش هاي صحرايي ماده ويستار به گروه هاي 7 رأسي شاهد، دريافت کننده دود قليان، تحت استرس تاريکي، دريافت کننده دود قليان و استرس تاريکي تقسيم شدند. موش هاي دريافت کننده دود قليان در معرض روزانه 100 دقيقه دود قليان و موش هاي تحت استرس تاريکي در معرض 5 ساعت تاريکي در طي روز قرار گرفتند. پس از 7 هفته، نمونه هاي خوني تهيه و سطح سرمي آنزيم هاي آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز با اسپکتروفتومتري اندازه گيري شد. داده ها توسط آناليز واريانس يک طرفه بين گروه ها مورد مقايسه قرار گرفتند.
يافته ها: سطح سرمي کراتين کيناز و آلکالين فسفاتاز در موش هاي دريافت کننده دود قليان، تحت استرس تاريکي و هم زمان تحت استرس تاريکي و دود قليان نسبت به شاهد، افزايش معني داري داشت (به ترتيب p<0.001 و p<0.05از طرفي، اختلاف ميزان سرمي کراتين کيناز و آلکالين فسفاتاز در ميان موش هاي تحت استرس تاريکي دريافت کننده دود قليان نسبت به گروه دريافت کننده دود قليان يا گروه تحت استرس تاريکي معني دار بود (به ترتيب p<0.001و p<0.05 سطح سرمي کراتين کيناز و آلکالين فسفاتاز موش هاي دريافت کننده دود قليان نسبت به حيوانات تحت استرس تاريکي به طور معني داري بيشتر بود (به ترتيب p<0.001و p<0.05
نتيجه گيري: يافته هاي ما نشان داد که دود قليان و استرس تاريکي در موش ها باعث افزايش ميزان سرمي آلکالين فسفاتاز و کراتين کيناز مي شوند. بر اين مبنا، اين عوامل مي توانند اثرات پاتوفيزيولوژيک قابل توجهي بر اندام هاي داخلي به ويژه قلب، مغز، کبد يا عضلات بر جاي گذارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی