برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 163 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور معرفي تاريخ کاشت و رقم مناسب در خوزستان، هفت رقم برنج خوش کيفيت شمال، شامل دم سياه، بينام، رمضانعلي طارم، سنگ طارم، حسن سرايي، طارم محلي، ديلماني با رقم محلي عنبوري، در چهار تاريخ کاشت، از اواسط ارديبهشت به فاصله 15 روز، در يک آزمايش کرت هاي يک بار خرد شده در چارچوب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار، از سال 1374 به مدت دو يال زراعي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي شاوور بررسي گرديد. تاريخ خزانه گيري به عنوان عامل اصلي، و ارقام به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند.نتايج نشان داد که در سال اول اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه معني دار نيست، ولي در سال دوم تفاوت بسيار معني دار بود. ارقام طي دو سال از نظر عملکرد دانه تفاوت بسيار معني داري داشتند. اثر متقابل رقم با تاريخ کاشت بر عملکرد دانه طي تجزيه هاي ساده و مرکب معني دار بود. شمار پنجه در هر کپه براي تاريخ هاي کاشت، و نيز در ارقام، طي سال 1374 معني دار نبود. ولي در سال 1375 تفاوت معني داري داشتند. اثر متقابل رقم و تاريخ کاشت بر شمار پنجه در هر دو سال معني دار نبود. بيشترين شمار دانه در خوشه مربوط به تاريخ کاشت اول تيرماه با ميانگين 76، و کمترين نيز مربوط به تاريخ کاشت اول خرداد با ميانگين 28 دانه بوده است. ميان ارقام نيز، ارقام نيز، رقم عنبوري با 152 و رقم ديلماني با 17 دانه در خوشه به ترتيب از بيشترين و کمترين شمار دانه در هر خوشه برخوردار بودند. وزن هزار دانه در تاريخ اول تيرماه از تاريخ هاي ديگر بيشتر بود. در ميان ارقام نيز رقم بينام و ديلماني به ترتيب بيشترين و کمترين وزن هزار دانه را داشتند. درصد باروري در تاريخ هاي مختلف کاشت کاملا متفاوت بود، و تاريخ اول تيرماه بالاترين درصد را داشت. درصد باروري ارقام نشان داد که کاملا متاثير از شرايط حرارتي زمان گل دهي و مراحل رشد پيش از آن است، به طوري که تمامي ارقام بيشترين باروري را در تاريخ کاشت اول تيرماه داشتند. ميان عوامل محيطي موثر بر رشد، اهميت نسبي دما بيش از ديگر عوامل، به ويژه دوره نوري است. هر چند در شرايط محيطي خوزستان دامنه وسيع تري از نظر دما براي کشت برنج (اوايل اسفند تا اوايل آذر) وجود دارد، ولي اين موضوع نمي تواند امکان کشت ارقام مختلف را در اين دامنه فراهم کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گیلانی، ع.، و فتحی، ق.، و سیادت، س. (1381). اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 6(1), 163-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23928Vancouver : کپی

گیلانی عبدالعلی، فتحی قدرت اله، سیادت سیدعلی. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1381 [cited 2022January27];6(1):163-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23928IEEE : کپی

گیلانی، ع.، فتحی، ق.، سیادت، س.، 1381. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هفت رقم برنج در خوزستان. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 6(1), pp.163-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23928. 

 
بازدید یکساله 385 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی