نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 60 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف حفاظت محيط زيست بر تنوع گونه هاي گياهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 
چکیده: 
نظر به اهميت حفاظت از تنوع زيستي و ارزيابي فعاليت هاي حفاظتي اين مطالعه ميداني طي بهار و تابستان سال 1389 با هدف مقايسه تنوع گياهي دو منطقه تحت سطوح مختلف حفاظت، شامل منطقه حفاظت شده قرخود با چراي فصلي و پارک ملي گلستان با حفاظت کامل در برابر چرا به انجام رسيد. از هر منطقه چهار تکرار انتخاب و در هر تکرار يک ويتاکر پلات اصلاح شده با ابعاد 20×50 متر در نظر گرفته شد که مقياس نمونه برداري 1، 10، 100 و 1000 مترمربع را پوشش مي داد. نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين غناي گونه اي بين مقياس هاي مختلف مکاني در هر دو منطقه مورد مطالعه تفاوت معني داري را نشان داد. علاوه بر اين، روند تغييرات ميانگين غناي گونه اي و درصد پوشش تاج گياهي در مقياس هاي مختلف نمونه برداري بين دو منطقه داراي تفاوت معني دار بود، به طوري که سهم پارک ملي گلستان بيشتر بود. با اين وجود، مقايسه شاخص هاي تنوع و يکنواختي شانون، سيمپسون، اسميث- ويلسون و کامارگو تفاوت معني داري را نشان نداد. به همين دليل، براي بررسي دقيق تر و همچنين آگاهي از توزيع گونه ها از روش تجزيه و تحليل SHE در سطح گونه و تيره هاي گياهي استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده توزيع گونه ها در هر دو منطقه از يک مدل لوگ نرمال تبعيت مي کردند، علاوه بر اين سهم مولفه غناي گونه اي در تنوع بيشتر از مولفه يکنواختي بود. همچنين توزيع تيره هاي گياهي الگوي مدل هاي سري هاي لگاريتمي و لوگ نرمال را نشان مي دادند و تنوع در سطح تيره به طور تقريبا يکساني تحت تاثير مولفه هاي غناي گونه اي و يکنواختي بود. در مجموع، مي توان عنوان داشت که سطح حفاظت بيشتر در پاک ملي گلستان منجر به حفاظت بيشتر از تنوع گونه اي شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باقری، ع.، و قربانی، ر.، و بنایان اول، م.، و شافنر، ا. (1393). اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی. بوم شناسی کشاورزی, 6(1), 60-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239212Vancouver : کپی

باقری علیرضا، قربانی رضا، بنایان اول محمد، شافنر اورس. اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی. بوم شناسی کشاورزی. 1393 [cited 2022May19];6(1):60-69. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239212IEEE : کپی

باقری، ع.، قربانی، ر.، بنایان اول، م.، شافنر، ا.، 1393. اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی. بوم شناسی کشاورزی, [online] 6(1), pp.60-69. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239212. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 278 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی