برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 134 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک و سن مزرعه بر ويژگي هاي زراعي زعفران (.Crocus sativus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر سن بنه زعفران و خصوصيات خاک بر عملکرد گل و کلاله و بنه زعفران، تحقيقي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با پنج تکرار در دو منطقه از شهرستان نيشابور در سال زراعي 89-1388 انجام شد. تيمارهاي مورد بررسي شامل سنين مختلف مزرعه زعفران (دو، چهار و شش ساله) در دو منطقه جغرافيايي اسحق آباد و سلطان آباد بود. در اين تحقيق خصوصياتي نظير وزن تر و خشک بنه، تعداد بنه، تعداد جوانه هاي روي بنه و عملکرد گل و کلاله زعفران تعيين شد. همزمان با نمونه برداري ها، خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک نظير بافت، هدايت الکتريکي و pH نيز اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد که اثر سن مزرعه بر کليه خصوصيات مورد بررسي در گياه زعفران از نظر آماري معني داري بود. همچنين عملکرد گل و کلاله زعفران به طور معني داري تحت تاثير منطقه و اثر متقابل منطقه و سن مزرعه قرار گرفت. همبستگي مثبت معني داري بين سن مزرعه و پارامترهايي نظير وزن تر بنه، تعداد جوانه هاي روي بنه، تعداد بنه زعفران و وزن خشک بنه مشاهده شد. با افزايش سن مزرعه تا چهار سال، عملکرد زعفران روند صعودي پيدا نمود و سپس کاهش يافت. اين تحقيق نشان داد که تغييرات عملکرد گل و کلاله به طور معني داري با خصوصيات فيزيکي و شيميايي (بافت، EC و pH) خاک مرتبط بود. همبستگي منفي معني داري بين درصد رس خاک با تعداد بنه، وزن خشک بنه، عملکرد گل و کلاله زعفران در واحد سطح مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی