برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 255 تا صفحه 262 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تاثير بقاياي گندم و خاکورزي در روز و شب بر جامعه علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) سينگل کراس 704

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

کاربرد بقايا و تغيير زمان خاکورزي از روش هاي پيشنهادي براي مبارزه با علف هاي هرز مزارع است. براي ارزيابي اثرات بقاياي گندم و خاکورزي در روز و شب، بر وزن خشک علف هاي هرز و سطح برگ، وزن خشک و عملکرد ذرت دانه اي (Zea mays L.)، پژوهشي مزرعه اي در سال زراعي 89-1388 به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در دانشگاه شيراز انجام شد. فاکتور اصلي زمان خاکورزي در دو سطح: خاکورزي در روز و خاکورزي درشب و فاکتور فرعي ميزان بقاياي گندم: در چهار سطح صفر (شاهد)، 25 درصد، 50 درصد و 75 درصد معادل بقاياي گندم سال قبل (سه تن در هکتار) بود. نتايج نشان داد که تيمار زمان خاکورزي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، وزن خشک کل ذرت و همچنين ماده خشک نهايي علف هاي هرز اثر معني داري داشت. بيشترين عملکرد دانه و وزن خشک کل ذرت و کمترين وزن خشک علف هاي هرز در خاکورزي شبانه به دست آمد. انجام عمليات خاکورزي شبانه باعث کاهش 38.67 درصد و 22 درصد تراکم نهايي علف هاي هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) و ارزن دم روباهي (.Setaria spp) شد. کاربرد سطوح مختلف بقايا نيز تراکم نهايي علف هاي هرز و وزن خشک علف هاي هرز را کاهش داد. برهم کنش زمان خاکورزي و مقدار بقايا بر صفات مورد بررسي معني دار نشد. بطور کلي، مي توان گفت که براي دستيابي به بهترين عملکرد دانه ذرت و سرکوب علف هاي هرز در شرايط مشابه با پژوهش حاضر، کاربرد بقايا به ميزان 50 درصد و خاکورزي در شب قابل توصيه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مرادی طالب بیگی، ر.، و پیرسته انوشه، ه.، و احمدی لاهیجانی، م.، و امام، ی. (1392). ارزیابی تاثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) سینگل کراس 704. بوم شناسی کشاورزی, 5(3), 255-262. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238829Vancouver : کپی

مرادی طالب بیگی رضا، پیرسته انوشه هادی، احمدی لاهیجانی محمدجواد، امام یحیی. ارزیابی تاثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) سینگل کراس 704. بوم شناسی کشاورزی. 1392 [cited 2021April12];5(3):255-262. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238829IEEE : کپی

مرادی طالب بیگی، ر.، پیرسته انوشه، ه.، احمدی لاهیجانی، م.، امام، ی.، 1392. ارزیابی تاثیر بقایای گندم و خاکورزی در روز و شب بر جامعه علف های هرز و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) سینگل کراس 704. بوم شناسی کشاورزی, [online] 5(3), pp.255-262. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238829>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی