برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  19 , شماره  3 ; از صفحه 150 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره هاي آبي الکلي و آبي پوست و دانه و عصاره آبي الکلي پولپ هندوانه ابوجهل بر ميزان گلوکز، انسولين و FIRI موش هاي صحرايي نر مقاوم به انسولين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده سلامت، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
 
چکیده: 

اهداف: رايج ترين کاربرد هندوانه ابوجهل در طب سنتي ايران، درمان ديابت و کاهش ميزان قندخون است. با توجه به تاثير فروکتوز در افزايش گلوکز و ايجاد مدل مقاوم به انسولين، اين مطالعه با هدف مقايسه اثر عصاره قسمت هاي مختلف هندوانه ابوجهل بر موش هاي صحرايي نر مقاوم به انسولين انجام شد.
روش ها: در مطالعه تجربي حاضر، 63 سر موش صحرايي نر بالغ ويستار استفاده شد. پس از ايجاد مدل مقاوم به انسولين به وسيله فروکتوز 10% در آب آشاميدني به مدت 8 هفته، حيوانات به 7 گروه کنترل، شاهد، عصاره هاي آبي و آبي الکلي پوست و دانه و عصاره آبي الکلي پولپ تقسيم شدند. پس از جداسازي سرم ها مقادير گلوکز، انسولين و شاخص مقاومت به انسولين اندازه گيري شد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و آزمون پشتيبان
LSD ارزيابي شدند.
يافته ها: عصاره آبي الکلي پوست منجر به افزايش گلوکز در مقايسه با گروه کنترل شد (
p<0.05). ميزان گلوکز گروه عصاره آبي دانه در مقايسه با گروه شاهد کاهش يافت (p<0.05). وزن در گروه عصاره آبي دانه در مقايسه با گروه هاي کنترل (p<0.01) و شاهد (p<0.05) افزايش پيدا کرد. عصاره آبي الکلي پوست منجر به کاهش ميزان انسولين در مقايسه با گروه شاهد شد (p<0.05). در گروه عصاره آبي الکلي دانه، افزايش ميزان انسولين در مقايسه با گروه کنترل مشاهده شد (p<0.01). ميزان انسولين گروه عصاره آبي دانه در مقايسه با گروه کنترل (p<0.001) و شاهد (p<0.05) افزايش يافت.
نتيجه گيري: موثرترين بخش هندوانه ابوجهل در درمان ديابت نوع
II دانه و مضرترين بخش آن پوست است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی