برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مولکولي گونه هاي بيماريزاي آسپرژيلوس جدا شده زخم پاي افراد ديابتي با استفاده از روش Nested PCR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: روش PCR حساسيت و ويژگي بالايي را جهت تعيين DNA قارچي و شناسايي سريع اغلب گونه هاي شايع کلينيکي آسپرژيلوس را ارائه ميدهد. هدف از اين مطالعه مقايسه کشت با روش nestedPCR براي تعيين آسپرژيلوزيس از زخم پاي بيماران ديابتي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني تهران بود.
روش: 65 نمونه زخم هاي مشکوک به آسپرزيلوزيس موجود در زخم پاي ديابتي تحت شرايط کشت و
PCR قرار گرفتند. ايزوله هاي آسپرژيلوس در حد جنس بر روي محيطSGA شناسايي شدند. سپس استخراج DNA انجام و واکنشهاي PCR و Nested PCR انجام شد. از بيماران نمونه سرم تهيه و واکنش اليزا جهت يافتن آنتي بادي هاي ضد جنس و گونه انجام شد. نتايج با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند و P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از مجموع 65 نمونه؛ 39 نمونه بعنوان آسپرژيلوزيس حاصله از روش کشت تشخيص داده شدند. در روش
PCR و Nested PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي 41 مورد بعنوان آسپرژيلوس تشخيص داده شدند که از نظر در تشخيص گونه با هم يکسان ولي در تشخيص جنس با هم متفاوت بودند. نتايج اليزا نشان داد که تعداد 39 نمونه مثبت بودند.
نتيجه گيري: اگرچه
PCR حساسيت کمتري نسبت به سنجش Nested PCR دارد ولي اکثرا شايعترين گونه هاي بيماريزا يعني آسپرژيلوس فوميگاتوس را تعيين ميکند. نتايج ما نشان ميدهند که تفاوت معني داري مابين نتايج کشت و نتايج nPCR در شناسايي جنس آسپرژيلوس وجود دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کمال زاده، س.، و سبکبار، آ. (1392). بررسی مولکولی گونه های بیماریزای آسپرژیلوس جدا شده زخم پای افراد دیابتی با استفاده از روش Nested PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (طنین سلامت), 1(4), 25-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238587Vancouver : کپی

کمال زاده سارا، سبکبار آذر. بررسی مولکولی گونه های بیماریزای آسپرژیلوس جدا شده زخم پای افراد دیابتی با استفاده از روش Nested PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (طنین سلامت). 1392 [cited 2021April15];1(4):25-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238587IEEE : کپی

کمال زاده، س.، سبکبار، آ.، 1392. بررسی مولکولی گونه های بیماریزای آسپرژیلوس جدا شده زخم پای افراد دیابتی با استفاده از روش Nested PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (طنین سلامت), [online] 1(4), pp.25-32. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238587>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی