نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 16 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

فاکتورهاي پيش بيني کننده مرتبط با انجام رفتارهاي خود مراقبتي در بين بيماران ديابتي نوع 2 با بهره گيري از مدل اعتقاد بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ديابت شايع ترين و مهمترين بيماري متابوليک در انسان است و مديريت آن از طريق انجام رفتارهاي خود مراقبتي الزامي است. بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي فاکتورهاي پيش بيني کننده مرتبط با انجام رفتار خودمراقبتي بيماري ديابت با بهره گيري از مدل اعتقاد بهداشتي طراحي و انجام شد. روش: اين مطالعه توصيفي- تحليلي بر روي 390 نفر از بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت شهر همدان انجام شده است. آزمودني ها به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و پرسشنامه اي که شامل سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي، رفتارهاي خودمراقبتي و اطلاعات جمعيت شناختي بود، از طريق مصاحبه با بيماران تکميل گرديد. داده ها با نرم افزار SPSS-19 و با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تي دانشجويي، آناليز واريانس و رگرسيون خطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: طبق يافته ها، مدل اعتقاد بهداشتي توانست 29.6 درصد از بسامد انجام رفتار خودمراقبتي را تبيين نمايد. در مدل رگرسيوني سازه هاي خودکارآمدي درک شده، شدت درک شده، موانع درک شده و حساسيت درک شده سهم معني داري در پيش بيني انجام رفتار خودمراقبتي داشتند. اختلاف معني داري در ميانگين نمره رفتارهاي خودمراقبتي در خصوص سطح تحصيلات و سابقه خانوادگي ديابت در آخرين مراقبت بيماران مشاهده شد (P<0.05).نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بکارگيري مدل اعتقاد بهداشتي ابزاري اثربخش براي پيش بيني رفتارهاي خودمراقبتي در بين بيماران ديابتي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وزینی قیصر، ح.، و براتی، م. (1392). فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط با انجام رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, 1(4), 16-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238584Vancouver : کپی

وزینی قیصر حسین، براتی مجید. فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط با انجام رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه. 1392 [cited 2022August11];1(4):16-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238584IEEE : کپی

وزینی قیصر، ح.، براتی، م.، 1392. فاکتورهای پیش بینی کننده مرتبط با انجام رفتارهای خود مراقبتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه, [online] 1(4), pp.16-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238584. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی