برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه، با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران در سال 92-1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: دستيابي به يادگيري معني دار از اهداف مهم آموزشي دانشجويان پزشکي محسوب مي گردد. به همين دليل نياز به طراحي و به کارگيري روش ها و راهبردهاي کارآمدتر در مطالعه ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين آگاهي از راهبردهاي مطالعه با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي از ميان دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران در سال تحصيلي 92-91 در سه مقطع علوم پايه، فيزيوپاتولوژي و کارآموزي انجام شد و بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد 317 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و ابزار مطالعه پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن مختاري و ريچارد
(MARSI)Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory بود و داده ها با نرم افزار SPSS 16 و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام و آزمون T مستقل تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين نمره آگاهي از راهبردهاي مطالعه دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ايران در وضعيت مطلوب مي باشد. همبستگي معني داري ميان آگاهي دانشجويان پزشکي از راهبردهاي مطالعه و سه مولفه آن با پيشرفت تحصيلي دانشجويان وجود دارد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين پژوهش آگاهي از راهبردهاي برنامه ريزي و هدفمندي در مطالعه بيش از ساير راهبردهاي فراشناختي پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشکي را تبيين مي کند، بهتر است به آموزش اين راهبردها به عنوان بخشي از برنامه آموزشي پرداخته شود تا دانشجويان پزشکي در فرايند يادگيري مستقل و خودتنظيم توانمندتر شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی