نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي کيفيت خدمات باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز از ديدگاه مشتريان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: يکي از مهمترين عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي مشتريان کيفيت خدمات ارائه شده توسط باشگاه هاي بدنسازي مي باشد، لذا سنجش ميزان رضايتمندي مشتريان براي يافتن کمبودها و براي ارائه خدمات مناسب تر امري ضروري است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي کيفيت خدمات باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز از ديدگاه مشتريان در سال 1391 بود.روش شناسي: تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي و به روش ميداني انجام شد. جامعه آماري کليه مشتريان زن و مرد باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز بودند (950=N). با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس تعداد 300 پرسشنامه توزيع شد که در نهايت تعداد 273 پرسشنامه تکميل شده جمع آوري شد (158 زن و 115 مرد). ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته حاوي 22 سوال در زمينه رضايتمندي مشتريان از کيفيت خدمات بود. پايايي پرسش نامه از طريق آلفاي کرونباخ (0.94)، روايي سازه از طريق تحليل عاملي و کفايت نمونه گيري (KMO=0.90) محاسبه شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون دوجمله اي و آزمون يومن ويتني) انجام شد.يافته ها: يافته هاي توصيفي نشان داد مشتريان از کيفيت خدمات کارکنان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز رضايت کلي دارند (M=3.96). نتايج آزمون دو جمله اي بين رضايتمندي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي از کيفيت خدمات، در دو گروه راضي و ناراضي تفاوت معني داري نشان داد، ليکن نتايج آزمون يومن ويتني بين رضايتمندي مشتريان زن و مرد تفاوت معني داري نشان نداد.بحث و نتيجه گيري: عليرغم رضايتمندي کلي مشتريان باشگاه هاي بدنسازي شهر اهواز از کيفيت خدمات باشگاه هاي بدنسازي، اولويت بندي عوامل موثر نشان داد کيفيت برنامه هاي تمريني اين باشگاه ها مهمترين عامل تاثيرگذار در رضايتمندي مشتريان مي باشد. بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهاد مي شود مديران باشگاه هاي بدنسازي، براي وفاداري بيشتر مشتريان، به ارتقاء کيفيت برنامه هاي تمريني توجه بيشتري داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری نژاد، ص.، و اخلاقی، ه.، و شفیع نیا، پ.، و شریفی بحرینی، ن. (1394). بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21), 149-156. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238250Vancouver : کپی

حیدری نژاد صدیقه، اخلاقی هدی، شفیع نیا پروانه، شریفی بحرینی نرگس. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1394 [cited 2022July05];11(21):149-156. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238250IEEE : کپی

حیدری نژاد، ص.، اخلاقی، ه.، شفیع نیا، پ.، شریفی بحرینی، ن.، 1394. بررسی کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی شهر اهواز از دیدگاه مشتریان. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 11(21), pp.149-156. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238250. 

 
بازدید یکساله 425 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی