برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين مهارت برجسته در عملکرد سرويس بلند بدمينتون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: هنگامي که اجراي يک عمل از يک طبقه اعمال داراي برتري مي شود مهارت برجسته بوجود آمده است که اين برتري در اجرا نسبت به بقيه اعمال آن طبقه، در نتيجه ميزان انبوهي از تمرين آن عمل خاص مي باشد. هدف پژوهش، بررسي ظهور مهارت برجسته و بازآزمايي فرضيه زمينه بينايي در بدمينتون بود.روش شناسي: اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي بوده که با استفاده از بازيکنان بدمينتون شهر تهران در سه سطح مهارت (خبره، ماهر، کم تجربه) و تکليف سرويس بلند با دو شرايط محيطي (زمين معمولي و زمين بدون خطوط) انجام شد. آزمودني ها (هر گروه 10 نفر، ميانگين سني 23.13±3.85) تعداد 100 سرويس را از 5 نقطه پارامتري (2.5، 3، 3.5، 4، 4.5 متري از تور) با استفاده از آزمون استاندارد اسکات و فاکس (اسکات و فرنچ 1959) در هر يک از شرايط محيطي اجرا کردند. از روش هاي آمار استنباطي (آزمون هاي کالموگروف - اسميرنوف، t تک نمونه اي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس يکطرفه) به منظور تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد مهارت برجسته در اجراي گروه خبره و کم تجربه ديده نشد اما دقت گروه ماهر در نقطه 3 متري (زمين معمولي) بطور معني داري از پيش بيني معادله رگرسيون بالاتر بود (p<0.05).بحث و نتيجه گيري: گروه ماهر در زمين معمولي داراي مهارت برجسته در نقطه 3 متري از تور بودند. اما اين مهارت برجسته بوجود آمده از تمرين در اين نقطه، هنگام حذف نشانه هاي بينايي (زمين بدون خطوط) از بين رفت که حمايتي از فرضيه زمينه بينايي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدالشاهی، م.، و جابری مقدم، ع.، و واعظ موسوی، س. (1394). تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21), 119-127. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238246Vancouver : کپی

عبدالشاهی مریم، جابری مقدم علی اکبر، واعظ موسوی سیدمحمدکاظم. تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1394 [cited 2021December08];11(21):119-127. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238246IEEE : کپی

عبدالشاهی، م.، جابری مقدم، ع.، واعظ موسوی، س.، 1394. تعیین مهارت برجسته در عملکرد سرویس بلند بدمینتون. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 11(21), pp.119-127. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238246. 

 
بازدید یکساله 303 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی