برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آگاهي از ناهنجاري هاي جسماني و تاثير آن بر ميزان عزت نفس و تصوير بدني دختران دانشجو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: در جهان مدرن امروزي هر چيزي در اطراف ما مي بايست به خود و بدن وابسته باشد. تصوير بدني بازنمايي دروني ظاهر بيروني فرد است که اين بازنمايي ابعاد جسماني، ادراکي و نحوه نگرش فرد نسبت به بدن خود را در بر مي گيرد و بدن و توانائي خود را درک مي کند. هدف اين پژوهش، بررسي نقش آگاهي از دارا بودن ناهنجاري هاي جسماني در تعيين تصوير بدني صحيح و عزت نفس دختران دانشجو دانشگاه تبريز مي باشد.روش شناسي: روش انجام تحقيق، از نوع علي - مقايسه اي است. افراد به روش نمونه گيري تصادفي ساده مورد غربالگري قرار گرفتند و 200 نفر از افراد داراي ناهنجاري، با بهره گيري از صفحه شطرنجي و آزمون نيويورک انتخاب شدند. شرکت کنندگان، دفترچه اي متشکل از پرسشنامه اطلاعات فردي، مقياس تصوير بدني ادراک شده (Silhouette figure rating) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ، را تکميل نمودند و به دو گروه تقسيم شدند (گروه (1) افرادي که از دفورميتي خود اطلاع داشتند و گروه (2) از دفورميتي خود ابراز بي اطلاعي کردند).يافته ها: بر اساس داده هاي تحقيق بيشترين شيوع ناهنجاري در کل افراد مربوط به لوردوز (گودپشتي) با 98.9% و کمترين شيوع ناهنجاري مربوط به پاي پرانتزي با 6.7% بود. نتايج آزمون خي دو تفاوت معني داري بين فراواني هاي ناهنجاريهاي اندام فوقاني و تحتاني دو گروه در سطح P0.05 نشان نداد. با استفاده از رگرسيون ساده خطي نشان داده شد که تصوير بدني تقريبا 11% واريانس شاخص توده بدني را در دو گروه تبيين مي کرد (t=4.8 و beta=0.34). با استفاده از آزمون T استيودنت آماري تفاوت معني داري در ميزان عزت نفس دو گروه مشاهده نگرديد (t=0.55، p³0.05).بحث و نتيجه گيري: نتايج به دست آمده حاکي از وجود عزت نفس پايين و يکسان بودن ادراک صحيح از تصوير بدني در هر دو گروه است. از آنجايي که عزت نفس تحت تاثير خودارزيابي فرد از ظاهرش و ميزان رضايت او از اين حوزه قرار مي گيرد، وجود دفورميتي و تغيير شکل بدني ارزيابي از خود را تحت تاثير قرار داده و کاهش عزت نفس افراد را به دنبال خواهد داشت. همچنين آگاهي از نوع و ميزان دفورميتي تنها امل موثر بر سطوح عزت نفس نمي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسکندرنژاد، م.، و اشکریز قره آغاج، ن. (1394). آگاهی از ناهنجاری های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21), 103-110. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238244Vancouver : کپی

اسکندرنژاد مهتا، اشکریز قره آغاج ناهید. آگاهی از ناهنجاری های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1394 [cited 2022January27];11(21):103-110. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238244IEEE : کپی

اسکندرنژاد، م.، اشکریز قره آغاج، ن.، 1394. آگاهی از ناهنجاری های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 11(21), pp.103-110. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238244. 

 
بازدید یکساله 447 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی