برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

توصيف وضعيت ورزش همگاني استان خوزستان و تدوين راهبردهاي توسعه آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: دولت ها بايد گسترش ورزش همگاني را سرلوحه برنامه هاي دراز مدت خود قرار دهند، در غير اين صورت بايد در انتظارآمار نگران کننده بيماري، غيبت از کار، افزايش مرگ و مير وکاهش سطح بهداشت عمومي باشيم. هدف از اين پژوهش، توصيف وضعيت موجود ورزش همگاني استان خوزستان وتدوين راهبردهاي توسعه آن است.
روش شناسي: روش تحقيق دراين پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات ميداني است. ابزارجمع آوري داده ها شامل مصاحبه و تبادل نظربا مسوولان، جستجو در منابع کتابخانه اي و پيشينه ها و همچنين پرسشنامه محقق ساخته که روايي صوري و محتوايي آن از سوي چندتن از استادان صاحب نظر بررسي و پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ (86 درصد) تاييد گرديد. جامعه آماري اين پژوهش را 104 نفر از استادان مديريت ورزشي، مديران ادارات تربيت بدني، مديران هيات ها وکارشناسان ورزشي همگاني استان خوزستان تشکيل مي دهند. هم چنين داده هاي پژوهش با استفاده از آمارتوصيفي و آزمون فريدمن تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان مي دهدکه استان خوستان با 4300000 نفر جمعيت تنها 125000 نفر به عنوان ورزشکار در ورزش همگاني مشارکت دارند و به ازاي هر 46 ورزشکار يک مربي در زمينه ورزش همگاني فعاليت دارد همچنين در زمينه ورزش همگاني خوزستان، 10 نقطه قوت، 14 نقطه ضعف، 8 نقطه فرصت و 10 نقطه تهديد وجود دارد. که پس از تجزيه و تحليل آنها در ماتريس (
SWOT) و بحث و تبادل نظر گروهي مشخص شد که جايگاه راهبردي ورزش همگاني خوزستان در منطقه WT قرار دارد و در نهايت، بر اساس تحليل هاي استراتژيک اقدام به تدوين راهبردهاي لازم براي توسعه ورزش همگاني در اين استان شد.
بحث و نتيجه گيري: مهم ترين راهبردهاي لازم براي توسعه وپيشرفت ورزش همگاني خوزستان عبارتنداز: تدوين برنامه راهبردي برايت وسعه ورزش همگاني، توسعه و ترويج فرهنگ ورزش ازطريق رسانه ها و تغيير ساختار ورزش همگاني. نتايج اين تحقيق با بيشتر پيشينه هاي مورد بررسي همخواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سواری، س.، و مهدی پور، ع.، و رنجبر، ر. (1394). توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 11(21), 83-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238242Vancouver : کپی

سواری سعید، مهدی پور عبدالرحمان، رنجبر روح اله. توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1394 [cited 2021September18];11(21):83-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238242IEEE : کپی

سواری، س.، مهدی پور، ع.، رنجبر، ر.، 1394. توصیف وضعیت ورزش همگانی استان خوزستان و تدوین راهبردهای توسعه آن. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 11(21), pp.83-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238242. 

 
بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی