برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  - , شماره  105 ; از صفحه 103 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

اسانس هاي آويشن و پونه کوهي در جيره جوجه هاي گوشتي: اثرات بر عملکرد، شاخص هاي آنتي اکسيداني و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش، ارزيابي اثرات اسانس هاي آويشن و پونه کوهي بر عملکرد، خصوصيات لاشه، شاخص هاي آنتي اکسيداني و فراسنجه هاي بيوشيميايي خون در جوجه هاي گوشتي مي باشد. تعداد 216 قطعه جوجه مخلوط سويه راس 308 به طور تصادفي به 6 تيمار با 3 تکرار (در هر تکرار 12 پرنده) اختصاص يافت. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از: تيمار شاهد بدون هيچ افزودني، تيمار شاهد مثبت حاوي 200 قسمت در ميليون ويتامين E، تيمارهاي حاوي 200 و 400 قسمت در ميليون اسانس آويشن و تيمارهاي حاوي سطوح 200 و 400 قسمت در ميليون اسانس پونه کوهي. نتايج نشان دادند که مکمل کردن جيره با ويتامين E و اسانس هاي آويشن و پونه کوهي تاثيري روي متوسط وزن بدن در سن 42 روزگي نداشت، اگرچه تيمار 400 قسمت در ميليون اسانس پونه کوهي متوسط وزن بدن را به طور معني داري (P<0.05). در سن 24 روزگي نسبت به گروه شاهد افزايش داده بود. گنجاندن اسانس هاي آويشن و پونه کوهي در جيره، تاثيري روي افزايش وزن روزانه، مصرف خوراک روزانه، ضريب تبديل غذايي، خصوصيات لاشه و فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز کبد نداشتند (P>0.05). مکمل کردن جيره با 400 قسمت در ميليون از اسانس هاي آويشن و پونه کوهي و 200 قسمت در ميليون ويتامين E فعاليت گلوتاتيون پراکسيداز را در کبد به طور معني داري (P<0.05) نسبت به تيمار شاهد افزايش داده بودند. پرندگان دريافت کننده اسانس هاي آويشن و پونه کوهي سطح مالون دي آلدئيد پايين تري نسبت به گروه شاهد داشتند (P<0.05). همه تيمار هاي آزمايشي به استثناي تيمار 200 قسمت در ميليون اسانس آويشن، ظرفيت آنتي اکسيداني کل را افزايش و سطح مالون دي آلدئيد را در مقايسه با تيمار شاهد کاهش داده بودند (P<0.05). تيمارهاي اسانس پونه کوهي، سطح 200 قسمت در ميليون اسانس آويشن و تيمار ويتامين E سطح کلسترول سرم را به طور معني داري کاهش داده بودند، همچنين تمام تيمارها سطح LDL پايين تري نسبت به تيمار شاهد داشتند (P<0.05). اين نتايج پيشنهاد مي کنند که مکمل نمودن جيره با اسانس هاي آويشن و پونه کوهي باعث روند رو به افزايش نرخ رشد، بهبود وضعيت آنتي اکسيداني، کاهش سطح کلسترول و LDL در سرم گرديده و مي توانند به عنوان آنتي اکسيدان طبيعي در جيره طيور در نظر گرفته شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی