برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  - , شماره  105 ; از صفحه 53 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس گياه مرزه (.Satureja Hortensis L) بر عملکرد، تخمير شکمبه اي و متابوليت هاي خوني بزغاله هاي بومي آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف پودر و اسانس مرزه (Satureja Hortensis L.) بر عملکرد، تخمير شکمبه اي و متابوليت هاي خوني بزغاله هاي بومي آذربايجان غربي، آزمايشي در قالب يک طرح بلوک کامل تصادفي با 5 تيمار و 4 تکرار و با استفاده از 20 راس بزغاله ماده با ميانگين وزن اوليه 16.5±1.94 کيلوگرم به مدت 13 هفته انجام شد. جيره هاي آزمايشي شامل 1) جيره پايه، 2) جيره پايه همراه با 10 گرم پودر مرزه در روز، 3) جيره پايه همراه با 20 گرم پودر مرزه در روز، 4) جيره پايه همراه با 100 ميلي گرم اسانس مرزه در روز و 5) جيره پايه همراه با 200 ميلي گرم اسانس مرزه در روز بود. مصرف خوراک، افزايش وزن روزانه و بازده مصرف خوراک تحت تاثير افزودن سطوح مختلف پودر و اسانس مرزه قرار نگرفت (P>0.05). pH مايع شکمبه در گروه هاي آزمايشي تغذيه شده با 20 گرم پودر مرزه و 200 ميلي گرم اسانس مرزه نسبت به ساير تيمارهاي آزمايشي پايين تر بود (P<0.05). غلظت کل اسيد هاي چرب فرار شکمبه، نسبت هاي مولي استات، بوتيرات و اسيد هاي چرب فرار شاخه دار تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار نگرفتند (P<0.05)، درحاليکه مکمل کردن سطوح 20 گرم پودر مرزه و 200 ميلي گرم اسانس مرزه به جيره باعث افزايش نسبت مولي پروپيونات نسبت به ساير تيمارها گرديد (P<0.001) با افزودن سطح بالاي پودر مرزه به جيره، غلظت نيتروژن آمونياکي به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05). همچنين افزودن سطح 20 گرم پودر مرزه باعث کاهش غلظت نيتروژن اوره اي خون در مقايسه با گروه شاهد گرديد (P<0.05). با اين وجود غلظت هاي پلاسمايي گلوگز، پروتئين تام، آلبومين، تري گليسريد، کلسترول، ليپوپروتئين با چگالي بالا، بتاهيدروکسي بوتيريک اسيد و اسيدهاي چرب استري نشده بين گروه هاي دريافت کننده سطوح مختلف پودر و اسانس مرزه تفاوت معني داري نداشت (P>0.05). نتايج اين آزمايش نشان داد که استفاده از اسانس و پودر مرزه در جيره بزغاله هاي در حال رشد مي تواند باعث بهبود قابليت تخمير شکمبه اي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی