برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1392 , دوره  26 , شماره  86 ; از صفحه 61 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

رضايتمندي مادران از مراقبت هاي پرستاري در بيمارستان کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزيابي رضايت بيمار و والدين از مراقبت هاي پرستاري روشي براي ارزيابي کيفيت مراقبت ها در بيمارستان محسوب مي شود. هدف اين مطالعه تعيين رضايت مادران کودکان بستري در بيمارستان از مراقبت هاي پرستاري بود.
روش بررسي: از طريق يک مطالعه مقطعي تعداد 168 نفر از مادراني که کودکان آن ها در بيمارستان کودکان تبريز بستري بودند، با روش نمونه گيري در دسترس وارد مطالعه شدند. داده ها با مقياس سنجش رضايت از مراقبت هاي پرستا
ري Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (NSNS) جمع آوري شدند. داده ها با استفاده از آمار توصيفي (تحليل توزيع فراواني)، آزمون ضريب رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون، و آزمون تي در SPSS نسخه 11 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين رضايت کلي مادران از مراقبت هاي پرستاري
74.77±18.65 بود. مولفه هايي که کمترين سطح رضايت را داشتند، بترتيب به مولفه هاي «ميزان کمک پرستاران در آرام کردن و اطمينان دادن به خانواده و خويشاوندان بيمار»، «نوع اطلاعاتي که پرستاران به مادران مي دادند»، و «سرعت حضور پرستاران زمانيکه توسط مادران فراخوانده مي شدند» مربوط بودند. مادران از «کمک و ياري پرستاران» با ميانگين 4.42±0.81، بيشترين رضايت را داشتند. رضايت مادران با سن، سطح تحصيلات و شغل آن ها و نيز جنس، سن، تعداد دفعات بستري و وضعيت بهبودي کودک ارتباط آماري معني داري نشان نداد (P>0.05)؛ ولي بين رضايت مادران با ديدگاه آنان نسبت به مراقبت هاي پرستاري ارتباط معني دار، مستقيم و قوي مشاهده گرديد (p<0.05).
نتيجه گيري کلي: نتايج پژوهش اهميت حمايت ازاعضاي خانواده بيماران و ارائه اطلاعات به والدين در خصوص مراقبت از کودکان بستري آن ها را مورد تاکيد قرار مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اصلان آبادی، س.، و شهبازی، ش. (1392). رضایتمندی مادران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان کودکان. نشریه پرستاری ایران, 26(86), 61-70. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237971Vancouver : کپی

اصلان آبادی سعید، شهبازی شهلا. رضایتمندی مادران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان کودکان. نشریه پرستاری ایران. 1392 [cited 2021September20];26(86):61-70. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237971IEEE : کپی

اصلان آبادی، س.، شهبازی، ش.، 1392. رضایتمندی مادران از مراقبت های پرستاری در بیمارستان کودکان. نشریه پرستاری ایران, [online] 26(86), pp.61-70. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237971. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی