برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1392 , دوره  26 , شماره  83 ; از صفحه 19 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نوجوانان در دوره بلوغ نوعي غافلگيري همراه اضطراب را تجربه مي کنند و عدم توجه کافي به مسائل اين دوران، تاثير منفي بر سلامت، آگاهي و عزت نفس آنان خواهد داشت. مشکلات دختران در ابعاد بهداشتي، رواني و اجتماعي به دلايل تفاوت هاي فيزيولوژيک، نقش هاي اجتماعي و سنت هاي حاکم در جامعه بيش از پسران است اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط اضطراب و عزت نفس در دختران نوجوان انجام شده است.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي از نوع همبستگي است که در سالهاي 1390 تا 1391 در تهران انجام شد. تعداد 159 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 4 آموزش و پرورش به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوري داده ها پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت و پرسشنامه اضطراب اسپيل برگر بود. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هاي آماري ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز رگرسيون با نرم افزار
spss نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 53.5 درصد از دانش آموزان داراي اضطراب متوسط و 63.5 درصد داراي عزت نفس متوسط بودند. 18.3 درصد از دانش آموزان داراي اضطراب شديد و يا عزت نفس پايين بودند. ضريب همبستگي اسپيرمن ارتباط معکوس و معناداري را بين اضطراب و عزت نفس دانش آموزان نشان داد (
P<0.001). آناليز رگرسيون ارتباط معناداري را بين متغيرهاي فردي و تحصيلي و شدت اضطراب نوجوانان دختر نشان نداد.
نتيجه گيري کلي: با توجه به ارتباط اضطراب و عزت نفس و تاثير آنها بر سلامت روان، انجام مداخلات آموزشي مناسب جهت ارتقاي سطح سلامت روان دانش آموزان توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 656
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی