برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي افراد مبتلا به سکته مغزي و عوامل مرتبط با آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سکته مغزي تاثيرات پيش بيني نشده و مخربي در زندگي بيماران به جا مي گذارد که منجر به تغييراتي در زندگي آنها مي شود و در نهايت کيفيت زندگي آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. هدف اين مطالعه تعيين کيفيت زندگي بيماران سکته مغزي و عوامل مرتبط با آن مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي و جامعه پژوهش کليه بيماران سکته مغزي ساکن شهر کرمان بودند. نمونه پژوهش 95 بيمار بودند که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسيله پرسشنامه مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه کيفيت زندگي SF-36 و ابزار سنجش شدت سکته مرکز ملي سلامت جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن) و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج پژوهش حاکي از پايين بودن نمره ميانگين کيفيت زندگي در بيماران سکته مغزي بود. بيماران مسن تر و مطلقه/بيوه با شرايط اجتماعي-اقتصادي پايين، کيفيت زندگي ضعيف تري را گزارش کردند (p<0.05). افزايش طول دوره بيماريp=0.005 و شدت ضايعه p=0.001، کيفيت زندگي را کاهش داده بود (p<0.05).
نتيجه گيري کلي: بر اساس يافته هاي پژوهش اندازه گيري کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سکته مغزي و عوامل مرتبط با آن بسيار مهم است و اين دانش مي تواند به برنامه ريزي درماني مناسب جهت ارتقا و بهبود کيفيت زندگي اين بيماران کمک کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

جعفری، م.، و دالوندی، ا. (1393). کیفیت زندگی افراد مبتلا به سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن. نشریه پرستاری ایران, 27(87), 14-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237909Vancouver : کپی

جعفری مهدیه، دالوندی اصغر. کیفیت زندگی افراد مبتلا به سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن. نشریه پرستاری ایران. 1393 [cited 2021April11];27(87):14-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237909IEEE : کپی

جعفری، م.، دالوندی، ا.، 1393. کیفیت زندگی افراد مبتلا به سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن. نشریه پرستاری ایران, [online] 27(87), pp.14-22. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237909>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی