برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  38 , شماره  3 ; از صفحه 211 تا صفحه 220 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ثبات رنگ کامپوزيت با پايه سيلوران و با پايه متاکريلات پس از Accelerated Artificial Aging

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تغيير رنگ کامپوزيت هاي دنداني يکي از رايج ترين علل تعويض آنها محسوب مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه ثبات رنگ سه کامپوزيت با پايه متاکريلات Filtek Z250، Filtek Z250xt،Filtek Z350xt و کامپوزيت با پايه سيلوران Filtek P90 پس از Accelerated Artificial Aging (AAA)بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي 56 ديسک کامپوزيتي تهيه شد
(n=14) سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسي پارامترهاي CIE L* a* b* هر نمونه يک بار پس از 24 ساعت و يک بار پس از اينکه نمونه ها به مدت 384 ساعت تحت AAA قرار گرفتند اندازه گيري و ميزان تغيير رنگ (DE) هر کامپوزيت محاسبه شد. داده ها با آزمون هاي واريانس يک سويه، توکي و تيزوجي در سطح معني داري 0.05 آناليز شد.
يافته ها: مقادير
DEکامپوزيت هاي Filtek Z250، Filtek Z250xt،Filtek Z350xt و Filtek P90 به ترتيب،7.77، 5.86، 8.95 و 8 بود. آزمون واريانس يک سويه نشان داد که تفاوت معني داري بين DE کامپوزيت ها وجود دارد (P?0.001). آزمون توکي نشان داد که DE کامپوزيت Z250xt به شکل قابل توجهي کمتر از ساير کامپوزيت ها بود (P<0.05).
نتيجه گيري: کامپوزيت سيلوران همانند کامپوزيت متاکريلات پس از
AAA تغيير رنگي بيشتر از حد قابل قبول کلينيکي(DE>3.3) نشان داد. کامپوزيت Z250xt کمترين تغيير رنگ و ساير کامپوزيت ها تغيير رنگ تقريبا يکساني نشان دادند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی