برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  , شماره  24 ; از صفحه 29 تا صفحه 43 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه اضطراب بدني اجتماعي با مراحل تغيير رفتار تمريني دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، تعيين رابطه اضطراب بدني اجتماعي با مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان بوده است. به همين منظور پرسشنامه اضطراب بدني اجتماعي هارت و همکاران (1989) و مقياس مراحل تغيير رفتار تمريني کاردينال (1997) به طور تصادفي در اختيار تعداد 380 دانشجوي (185 دانشجوي پسر و 195 دانشجوي دختر) رشته هاي غير تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد قرار گرفت. روايي محتواي پرسشنامه هاي مذکور توسط متخصصان، و ثبات دروني مقياس اضطراب بدني اجتماعي نيز در يک مطالعه مقدماتي با آلفاي کرونباخ 0.83 تعيين شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي همبستگي اسپيرمن، يومن ويتني، كروسكال واليس و مجذور خي استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، ميانگين نمره اضطراب بدني اجتماعي دانشجويان پسر 26.28 و دانشجويان دختر 27.63 مي باشد. بين اضطراب بدني اجتماعي دانشجويان با سطوح تغييرات رفتار تمريني آنان، رابطه اي معني دار و معکوس وجود دارد (r=-0.144 ، P=0.005). بين اضطراب بدني اجتماعي دانشجويان دختر و پسر، تفاوت معني داري يافت نشد (P>0.05بين اضطراب بدني اجتماعي دانشجويان به تفكيك مراحل تغيير رفتار تمريني، تفاوت معني دار وجود دارد (P<0.01). بر پايه نتايج پژوهش، ميزان بالاي اضطراب بدني اجتماعي دانشجويان با سطوح پائين فعاليت بدني مرتبط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی