برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه خواص آنتي اكسيداني فلاونوئيدها بر روي تمايل LDL به رسپتور مربوطه: مدلي براي جلوگيري از آترواسكلروز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: شواهد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد واکنش اکسيداسيون ليپوپروتيين با چگالي کم (LDL) نقش مهمي در آتروژنز دارد. وقتي LDL اکسيد مي شود، تمايل آن به رسپتورش کاهش مي يابد. جمع شدن LDL اکسيده در ماکروفاژها، منجر به پيدايش سلولهاي کف آلود و تشکيل شدن آرترواسکلروز مي گردد. سالهاست که توجه محققان بر روي يافتن ترکيبات آنتي اکسيداني که مانع از اکسيداسيون LDL شوند. بدون اينکه اثرات مخربي داشته باشند قرار گرفته است. اخيرا، فلاونوييدها به عنوان ترکيبات آنتي اکسيدان مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از اين تحقيق، احتمال استفاده از اين ترکيبات در پيشگيري يا درمان آرترواسکلروز است.
مواد و روش: در اين مطالعه اثرات چهار ترکيب فلاونوييدي به نام هاي: ژينستين، کولرستين، مورين و نارينجين بر روي تمايل LDL طبيعي و اکسيده (با يونهاي Cu+2) به رسپتورش در سطح سلول هاي بافت آدرنال گوسفند و در حضور LDL نشاندار شده با فلورستين ايزوتيوسيانات (FITC)، مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين منظور، پس از جداسازي محلول LDL از سرم نرمال وانکوباسيون آن فلاونوييدهاي فوق، واکنش اکسيداسيون بر روي آن انجام گرفت و مقداري از محلول LDL با FITC، نشاندار گرديد و سپس همه محلول هاي فوق به محيط شامل سلولهاي بافت آدرنال (که حاوي رسپتور LDL هستند) اضافه شد و شدت فلورسانس مايع رويي مخلوط آزمايش پس از سانتريفوژ، در اسپکتروفلوريمتر خوانده شد.
نتايج: نتايج حاصل نشان داد که ميان 4 فلاونوئيد مورد مطالعه، «کوئرستين» داراي بيشترين اثر بر روي افزايش تمايل LDL به رسيتور مربوطه مي باشد (براي LDL طبيعي 30 درصد و براي LDL اکسيده 75 درصد). ترتيب اثرات اين ترکيبات به صورت زير است:
نارينجين< ژينستين< مورين< کوئرستين.
اثرات اين ترکيبات وابسته به دوز است و بهترين غلظت به دست آمده در اين بررسي برابر 200 ميکرومولار است.
بحث: اين يافته ها بيانگر اين است که به احتمال، برخي فلاونوييدها با اثر بر روي تمايل LDL به رسپتورش مي تواند از ايجاد آرترواسکلروز پيشگيري نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی