برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 146 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فعاليت بدني بر سطح سرمي لپتين و هورمون هاي توليدمثلي زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ماکو، ابتدای جاده بازرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماکو
 
چکیده: 
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط بين تغييرات سطوح سرمي لپتين و هورمون هاي توليدمثلي، متعاقب يک جلسه فعاليت بدني در زنان فعال مي باشد.مواد و روش ها: 20 زن سالم، جوان و فعال تحت مطالعه قرار گرفتند. پس از 12 ساعت ناشتايي (در ساعت 8 صبح)، نمونه هاي خون پيش آزمون جمع آوري شد. سپس آزمودني ها پروتکل نوارگردان بالک (به عنوان فعاليت بدني منتخب) را به اجرا درآورده و بلافاصله بعد از آن نمونه خون پس آزمون گرفته شد. از آزمون t همبسته جهت مقايسه ميانگين هاي پيش آزمون و پس آزمون و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي روابط استفاده شد. سطح معناداري P<0.05 در نظر گرفته شد.نتايج: غلظت هورمون هاي لپتين،LH  وSH معاقب فعاليت بدني تغيير معناداري نسبت به اندازه هاي پيش آزمون نداشتند (P>0.05). اما غلظت هورمون هاي تستوسترون و استراديول به طور معناداري افزايش يافته است (به ترتيب P=0.023 و P=0.011). غلظت هورمون هاي تستوسترون و استراديول با غلظت لپتين سرم همبستگي مستقيم و معناداري را نشان مي دهند (به ترتيب r=0.47 و r=0.43)، اما رابطه معناداري بين غلظت LH يا FSH با غلظت لپتين سرم مشاهده نگرديد (به ترتيب r=0.21 و r=0.17). همچنين همبستگي معناداري بين تغييرات تستوسترون، استراديول، LH و FSH با تغييرات غلظت هورمون لپتين وجود نداشت.نتيجه گيري: غلظت تستوسترون و استراديول با غلظت لپتين سرم رابطه مستقيم دارند، اما رابطه اي بين غلظت LH و FSH با غلظت لپتين سرم مشاهده نشد. همچنين به نظر مي رسد بين تغييرات سطوح سرمي لپتين و هورمون هاي توليدمثلي، متعاقب يک جلسه فعاليت بدني در زنان فعال رابطه اي وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدرزاده، ا.، و مرادی، ف.، و حیدرزاده، ز.، و مکاری، س. (1391). تاثیر فعالیت بدنی بر سطح سرمی لپتین و هورمون های تولیدمثلی زنان. مجله دانش و تندرستی, 7(4), 146-152. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237207Vancouver : کپی

حیدرزاده اعظم، مرادی فتاح، حیدرزاده زهرا، مکاری سیما. تاثیر فعالیت بدنی بر سطح سرمی لپتین و هورمون های تولیدمثلی زنان. مجله دانش و تندرستی. 1391 [cited 2021December09];7(4):146-152. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237207IEEE : کپی

حیدرزاده، ا.، مرادی، ف.، حیدرزاده، ز.، مکاری، س.، 1391. تاثیر فعالیت بدنی بر سطح سرمی لپتین و هورمون های تولیدمثلی زنان. مجله دانش و تندرستی, [online] 7(4), pp.146-152. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=237207. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی