4 SID.ir | اثر عصاره گرده نخل بر ميزان هورمون هاي جنسي و تعداد فوليكول در موش هاي BALB/c ماده بالغ
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره گرده نخل بر ميزان هورمون هاي جنسي و تعداد فوليكول در موش هاي BALB/c ماده بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 
چکیده: 

اهداف: استفاده از داروهاي شيميايي در درمان بيماري ها معمولا داراي عوارض جانبي است. در سال هاي اخير استفاده از داروهاي گياهي كه داراي اثرات جانبي به مراتب كمتري است، در درمان بيماري هاي مختلف از جمله ناباروري رونق فراوان يافته است. اين پژوهش با هدف بررسي اثر عصاره آبي دانه گرده نخل بر ميزان هورمون هاي جنسي و تعداد فوليكول هاي تخمداني در موش هاي ماده بالغ BALB/c انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش تجربي حاضر در خانه حيوانات دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1391 انجام شد. 40 سر موش
BALB/c ماده بالغ به 5 گروه 8 تايي كنترل، شاهد و تجربي هاي دريافت كننده دوزهاي 100، 200 و 400 ميلي گرم بركيلوگرم وزن بدن، عصاره آبي گرده نخل تقسيم شدند. ميزان هورمون هاي تستوسترون، استروژن و پروژسترون به روش راديوايمونواسي اندازه گيري و تعداد فوليكول هاي تخمداني پس از جداسازي تخمدان ها و تهيه مقاطع بافتي و رنگ آميزي به روش هماتوكسيلين و ائوزين، با كمك ميكروسكوپ نوري شمارش شد. نتايج سنجش هاي هورموني براساس آزمون آماري تجزيه واريانس يك طرفه و آزمون چند دامنه دانكن با كمك نرم افزار آماري SPSS 18 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تنها در گروه تجربي 3 (دريافت كننده عصاره گرده نخل با دوز 400 ميلي گرم بركيلوگرم)، افزايش معني داري
(p<0.01) در ميزان هورمون هاي تستوسترون، استروژن و پروژسترون نسبت به گروه كنترل مشاهده شد. همچنين تنها در گروه تجربي 3 در تعداد فوليكول هاي ثانويه (p<0.05) و در تعداد فوليكول هاي آنترال (p<0.01) نسبت به گروه كنترل افزايش معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: عصاره آبي گرده نخل در دوز 400 ميلي گرم بركيلوگرم باعث افزايش ميزان هورمون هاي جنسي و همچنين تعداد فوليكول هاي ثانويه و آنترال در موش هاي ماده بالغ مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1671
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی