برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  24 , شماره  73 ; از صفحه 72 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش تکليف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگليسي دانشجويان مامايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از مشکلات مهم و اساسي در نظام آموزشي ما استفاده از روشهاي آموزش سنتي در تدريس زبان انگليسي در مدارس و دانشگاه هاست. کيفيت آموزشي نامطلوب و عدم علاقه دانشجويان به يادگيري زبان به علت عدم آگاهي معلمان از روش هاي صحيح تدريس خواندن و درک مطلب زبان انگليسي است. استفاده از شيوه هاي آموزشي فرايند محور نظير روش تکليف محور، راهي براي حل معضلات و رفع نقايص روش تدريس سنتي زبان انگليسي مي باشد.
هدف: اين پژوهش به منظور بررسي تاثير بکارگيري روش تدريس تکليف محور در تقويت مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگليسي دانشجويان رشته مامايي صورت گرفته است.
روش کار: اين مطالعه از نوع کارآزمايي ميداني است که بر روي 49 نفراز دانشجويان مامايي گروه سني 20-18 سال در دانشکده پيراپزشکي لنگرود، در سال 1391 صورت گرفت. دانشجويان به صورت غيرتصادفي به دوگروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمون به روش تکليف محور و گروه کنترل به روش سنتي دستور و ترجمه به مدت يک ترم تحصيلي تحت آموزش قرار گرفتند. از هر دو گروه پيش و پس آزمون گرفته شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمونهاي تي مستقل و تي زوجي و کاي دو صورت گرفت
.
نتايج: نمره دانشجويان در گروه آزمون قبل (
1.54±6.16) و بعد (1.75±16.38) از آموزش تفاوت معني داري را نشان داد ((p<0.0001 در گروه کنترل نيز بين نمرات قبل (1.97±6.02) و بعد (1.91±12.8) از آموزش به روش سنتي تفاوت معني داري مشاهده گرديد ( (p<0.0001ولي اين تفاوت در گروه آزمون بيشتر بود. سابقه شرکت در کلاسهاي زبان خارج از دانشگاه پيشرفت بيشتري را در نمرات امتحاني هر دو گروه ايجاد کرد (p0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت آموزش تکليف محور در مهارت خواندن و درک مطلب دانشجويان مامايي نسبت به روش سنتي در اين مطالعه پيشنهاد مي گردد که استادان در روش تدريس زبان انگليسي بهره گيري از روشهاي تدريس فرايند محور نظير روش تکليف محور را مورد توجه قرار دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی