برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 137 تا صفحه 147 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه هاي شهر جيرفت در سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

پيشرفت تحصيلي و جلوگيري از افت تحصيلي دانشجويان يکي از مهمترين نگراني هاي مسوولان آموزشي دانشگاه ها، دانشجويان و خانواده هاي آنهاست که تحت تاثير عوامل متعددي قرار دارد. يکي از عواملي که به نظر مي رسد بر پيشرفت تحصيلي موثر است، هوش هيجاني مي باشد. لذا هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي باشد. اين مطالعه توصيفي_تحليلي همبستگي بر روي 303 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي، آزاد و ملي شهر جيرفت در سال 1392 انجام شد. جهت سنجش پيشرفت تحصيلي از معدل نيمسال گذشته و معدل کل و براي سنجش هوش هيجاني، پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني برادبري_گريوز مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و روش هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تي تست، آنوا، کاي دو، ضريب همبستگي پيرسون) تجزيه و تحليل شدند. بر اساس نتايج اين پژوهش، پيشرفت تحصيلي دانشجويان در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط معنا داري بين پيشرفت تحصيلي با دانشگاه محل تحصيل، جنسيت و وضعيت سکونت وجود داشت (P=0.00) ميانگين نمرات مقياس هاي خود آگاهي، خود مديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه به ترتيب 5.58±82.81، 13.93±70.47، 7.30±81.36، 10.26±73.44 و ميانگين نمره کلي هوش هيجاني دانشجويان 9.26±77.02 بود که نشان دهنده هوش هيجاني متوسط دانشجويان مي باشد. بر اساس نتايج بين هوش هيجاني و تمام مقياسهاي آن و متغيرهاي سن، ترم و مقطع تحصيلي ارتباط معنادار وجود داشت (P=0.05) آزمون آماري پيرسون، ارتباط معناداري بين پيشرفت تحصيلي و هوش هيجاني دانشجويان نشان داد. لذا انتظار مي رود با گنجاندن مفهوم هوش هيجاني در برنامه آموزشي دانشگاه ها، به دانشجويان کمک کرد تا بهتر با فشارهاي تحصيلي و اجتماعي مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصيلي گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قادری، م.، و نصیری، م.، و آئینه حیدری، ع.، و پاچنگ، م.، و آدرویشی، س. (1393). بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392. توسعه ی آموزش جندی شاپور, 5(2), 137-147. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236978Vancouver : کپی

قادری مصعب، نصیری مرتضی، آئینه حیدری علی، پاچنگ محمد، آدرویشی سارا. بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392. توسعه ی آموزش جندی شاپور. 1393 [cited 2021September20];5(2):137-147. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236978IEEE : کپی

قادری، م.، نصیری، م.، آئینه حیدری، ع.، پاچنگ، م.، آدرویشی، س.، 1393. بررسی ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه های شهر جیرفت در سال 1392. توسعه ی آموزش جندی شاپور, [online] 5(2), pp.137-147. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236978. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 282 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی