برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 115 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبک هاي رهبري مربيان با رضايتمندي دانشجويان ورزشکار دانشگاه هاي آزاد استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آباد غرب، ایران
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري مربيان با رضايتمندي دانشجويان ورزشکار دانشگاه هاي آزاد استان کرمانشاه است. اين مطالعه با استفاده از طرحي توصيفي تحليل و با استفاده از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماري آن کليه ورزشکاران و مربيان دانشگاه هاي آزاداسلامي استان کرمانشاه مي باشد. در اين مطالعه از 200 ورزشکار و 120 نفر مربي به عنوان نمونه مورد مطالعه استفاده گرديد که با استفاده از فرمول کوکران مشخص و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده گزينش شدند. جهت برآورد روايي از روايي صوري و براي برآورد پايايي از آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج با استفاده از نرم افزار SPSS21 و Amos21 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل نشان مي دهد که بين ميزان رضايتمندي و سبک رهبري در بعد آموزشي (r=0.56)، همبستگي در بعد سبک رهبري آمرانه (r=0.44)، در بعد سبک رهبري دموکراسي (r=0.53)، در بعد سبک رهبري حمايتي (r=0.47) و در بعد سبک رهبري بازخورد مثبت (r=0.43) مي باشد. يافته هاي برآورد مدل نشان مي دهد که نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي برابر (2.02)، مجموعه ريشه ميانگين مجذور باقي مانده ها (RMR) برابر (0.32)، شاخص CFI برابر 0.77 و شاخص برازش تطبيقي مقتصد برابر 0.66 و همچنين شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات برابر 0.055 مي باشد که برازش مدل را مورد تاييد قرار مي دهند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، گ.، و اکبری، ع. (1393). رابطه سبک های رهبری مربیان با رضایتمندی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های آزاد استان کرمانشاه. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), 5(15), 115-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236801Vancouver : کپی

مرادی گل مراد، اکبری عیسی. رابطه سبک های رهبری مربیان با رضایتمندی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های آزاد استان کرمانشاه. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH). 1393 [cited 2021October27];5(15):115-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236801IEEE : کپی

مرادی، گ.، اکبری، ع.، 1393. رابطه سبک های رهبری مربیان با رضایتمندی دانشجویان ورزشکار دانشگاه های آزاد استان کرمانشاه. جامعه شناسی مطالعات جوانان(SOCIOLOGICAL STUDIES OF YOUTH), [online] 5(15), pp.115-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236801. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی