برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان آشنايي مديران مالي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و مراکز تابعه با روش هاي نوين بودجه ريزي و رابطه آن با مقاومت مديران در برابر تغيير نظام بودجه ريزي سنتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: آگاهي مديران از شيوه هاي نوين بودجه ريزي، علاوه بر استفاده عقلايي از منابع، بستر مناسبي براي کارآيي در دستگاه هاي دولتي فراهم مي سازد. از طرفي در جهان متغير کنوني هر سازماني که با تغيير مواجه مي شود بايد با پيامدهاي آن به روش مناسبي برخورد نمايد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان آشنايي مديران مالي دانشگاه با روش هاي نوين بودجه ريزي و تعيين رابطه آن با مقاومت آن ها در برابر تغيير نظام بودجه ريزي سنتي بود.
روش پژوهش: پژوهش توصيفي- همبستگي حاضر بر روي کل جامعه آماري در سال 1392 انجام شد. ابزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن با استفاده از روايي صوري و محتوايي و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ
(r=0.96) محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و توزيع درصد، ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرديد.
يافته ها: بين ميزان آشنايي با ابعاد مختلف بودجه ريزي نوين و مقاومت در برابر تغيير نظام بودجه ريزي سنتي همبستگي معکوس به دست آمد. هم چنين ميزان آشنايي مديران مالي با ابعاد مختلف بودجه ريزي بيش از حد متوسط بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج تحقيق مي توان از طريق آموزش، مقاومت مديران در برابر تغيير نظام بودجه ريزي سنتي را کاهش داد. هم چنين با توجه به اينکه ميزان آشنايي مديران بالاتر از سطح متوسط بوده، به نظر مي آيد شرايط سازمان براي تغيير نظام بودجه ريزي مناسب باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی