برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني مقاومت به آنتي بيوتيک ايمي پنم در ايزوله هاي باليني و مقايسه نتايج ديسک هاي ايمي پنم ايراني و خارجي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در ايران مقاومت به آنتي بيوتيک ايمي پنم درحال افزايش است. با توجه به اهميت اين آنتي بيوتيک در درمان عفونت هاي بيمارستاني و نقش کليدي روش انتشار ديسک به عنوان روش اصلي تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي، در اين مطالعه فراواني مقاومت به آنتي بيوتيک ايمي پنم در ايزوله هاي باليني جدا شده از بيماران و نتايج حاصل از ديسک هاي ايمي پنم ايراني و خارجي مقايسه گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي 241 ايزوله باکتريايي از بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان بقيه الله (عج) تهران جداسازي شد. پس از خالص سازي ارگانيسم هاي حاصله، هويت ايزوله ها به وسيله تست هاي بيوشيميايي تعيين شد. سپس مقاومت به ايمي پنم با استفاده از آنتي بيوگرام به روش انتشار ديسک توسط ديسک هاي رايج ايمي پنم ايراني و خارجي (شرکت
Mast) تعيين و از طريق آزمون مک نمار مقايسه گرديد. با استفاده از آزمون آنتي بيوگرام به روش انتشار ديسک، ايزوله هاي مقاوم به ايمي پنم از نظر مقاومت به شش گروه مختلف آنتي بيوتيکي شامل جنتامايسين، سفتازيديم، تتراسايکلين، آزيترومايسين، سفالکسين و سيپروفلوکسازين بررسي شد.
يافته ها: ارگانيسم هاي جدا شده به ترتيب کلبسيلا، اشريشيا کلي و سودوموناس ائروژينوزا بودند. بيشترين نمونه باليني مربوط به نمونه ادرار (28 درصد) و پس از آن نمونه زخم (
18.5 درصد) بود. بر اساس نتيجه آنتي بيوگرام با ديسک ايمي پنم داخلي 62 ايزوله (25.7 درصد) و بر اساس ديسک19Mast  ايزوله (7.8 درصد) به ايمي پنم مقاوم بودند. خطاي آزمايشگاهي حاصل از ديسک ايمي پنم ايراني نسبت به ديسک Mast به طور معني داري بالا بود (P<0.05). از بين 19 ايزوله مقاوم به ايمي پنم، 17 ايزوله سودوموناس ائروژينوزا و دو ايزوله ديگر انتروکوک و کلبسيلا بودند. 57 درصد کل ايزوله هاي مقاوم به ايمي پنم مربوط به بخش ICU بود. بيشترين مقاومت ايزوله هاي مقاوم به ايمي پنم به جنتامايسين (84 درصد) و کمترين آن به سيپروفلوکسازين (63 درصد) بود و 84 درصد ايزوله ها داراي مقاومت چندگانه بودند.
نتيجه گيري: اگر چه در اين مطالعه درصد کمي از ايزوله هاي حاصله (به عنوان مهم ترين پاتوژن هاي بيمارستاني) به ايمي پنم مقاوم بودند؛ اما ميزان مقاومت چندگانه در اين ايزوله ها و اين که اغلب آنها از بخش
ICU جدا شده بودند؛ قابل توجه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی، ع.، و سلطان پور، م.، و ایمانی فولادی، ع. (1394). فراوانی مقاومت به آنتی بیوتیک ایمی پنم در ایزوله های بالینی و مقایسه نتایج دیسک های ایمی پنم ایرانی و خارجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 17(1 (پی در پی 53)), 61-66. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236765Vancouver : کپی

احمدی علی، سلطان پور محمدجواد، ایمانی فولادی عباسعلی. فراوانی مقاومت به آنتی بیوتیک ایمی پنم در ایزوله های بالینی و مقایسه نتایج دیسک های ایمی پنم ایرانی و خارجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1394 [cited 2021October24];17(1 (پی در پی 53)):61-66. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236765IEEE : کپی

احمدی، ع.، سلطان پور، م.، ایمانی فولادی، ع.، 1394. فراوانی مقاومت به آنتی بیوتیک ایمی پنم در ایزوله های بالینی و مقایسه نتایج دیسک های ایمی پنم ایرانی و خارجی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 17(1 (پی در پی 53)), pp.61-66. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236765. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 316 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی