برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازي با تمرين ترکيبي بر سطح لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع 2

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هورمون لپتين نقش مهمي در چاقي و ديابت نوع 2 دارد. اين مطالعه به منظور مقايسه اثر هشت هفته تمرين هوازي و ترکيبي (تمرين هوازي و مقاومتي) بر سطوح هورمون لپتين و گلوکز سرم مردان مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.
روش بررسي: اين کارآزمايي باليني روي 24 مرد مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان طالقاني کرمانشاه در سال 1391 انجام شد. بيماران به طور تصادفي در سه گروه هشت نفري کنترل، تمرين هوازي و تمرين ترکيبي (تمرين هوازي و مقاومتي) قرار گرفتند. تمرينات در هشت هفته شامل سه جلسه در هفته به مدت يک ساعت انجام گرديد. گروه کنترل هيچگونه فعاليت ورزشي نداشت. سطح لپتين و گلوکز ناشتا سرم 48 ساعت پيش از آغاز مداخله و 48 ساعت پس از پايان مداخله در حالت ناشتا به عنوان مقادير پيش آزمون و پس آزمون اندازه گيري شد.
يافته ها: در پيش آزمون تفاوت آماري معني داري در سطح هورمون لپتين و گلوکز ناشتا سرم بين سه گروه مشاهده نشد. پس از مداخله در گروه تمرين هوازي گلوکز ناشتا سرم و در گروه تمرين ترکيبي سطح لپتين و گلوکز ناشتا سرم کاهش آماري معني داري در مقايسه با گروه کنترل نشان داد (
P<0.05).
نتيجه گيري: تمرين هوازي و ترکيبي با کاهش در گلوگز سرم براي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 پيشنهاد مي شوند؛ اما تمرين ترکيبي با توجه به کاهش در سطح لپتين، براي اين دسته از بيماران سودمندتر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی