برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

اثر لجن فاضلاب بر برخي ويژگي هاي فيزيكي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش اثر لجن فاضلاب بر ويژگي هاي فيزيکي خاک، و هم چنين اثر گذشت زمان پس از افزودن لجن فاضلاب به خاک بر اين ويژگي ها بررسي گرديد. چهار سطح لجن فاضلاب (صفر، 25، 50 و 100 تن در هکتار) در چارچوب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به خاک افزوده و تا عمق 20 سانتي متري مخلوط شد. خاک مورد آزمايش جزو فاميل فاين – لومي، ميکسد، ترميک هاپل آرجيد است. پس از افزودن لجن فاضلاب، گندم کشت شد و 23، 85، 148 و 221 روز بعد از افزودن لجن فاضلاب ويژگي هاي فيزيکي خاک شامل پايداري خاک دانه ها، جرم مخصوص ظاهري، هدايت هيدروليکي، اشباع، نفوذپذيري، درصد رطوبت در 3/1 و 15 بار و آب قابل استفاده گياه در خاک اندازه گيري گرديد.
لجن فاضلاب در خاک باعث افزايش معني دار پايداري خاک دانه ها، هدايت هيدروليکي اشباع، سرعت نفوذ نهايي، درصد رطوبت در 3/1 و 15 بار و آب قابل استفاده گياه در خاک معني دار جرم مخصوص ظاهري آن گرديد. براي خواص فيزيکي اندازه گيري شده، بهترين نتايج در تيمار 100 تن در هکتار مشاهده شد. گذشت زمان پس از افزودن لجن فاضلاب به خاک باعث شد که کميت اين ويژگي ها در تمام تيمارها به سوي مقدار شاهد ميل کند. ولي حتي 221 روز پس از افزودن لجن فاضلاب به خاک در تيمارهاي 50 و 100 تن در هکتار، ويژگي هاي فيزيکي تفاوت معني دار با شاهد داشتند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که افزودن لجن فاضلاب به خاک اثر مطلوبي بر ويژگي هاي فيزيکي آن دارد، و اين موضوع مخصوصاً در مورد افزايش آب قابل استفاده گياه و نفوذپذيري خاک در مناطق مرکزي ايران که با کمبود آب رو به رو هستند، بسيار اهميت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی