برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1381 , دوره  5 , شماره  8 ; از صفحه 83 تا صفحه 93 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي پروتئين هاي مايع مغزي نخاعي و سرم خون گاوميش هاي بومي خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي ميزان پروتئين تام و بخش هاي تشکيل دهنده آن در مايع مغزي نخاعي گاوميش هاي بومي خوزستان و مقايسه آن با پروتئين هاي سرم خون، از 51 راس گاوميش بظاهر سالم در دو گروه سني بالاي 18 ماه به عنوان گروه سني بالغ (28 راس) و کمتر از 18 ماه به عنوان گروه نابالغ (23 راس) در دو جنس نر (31 راس) و ماده (20 راس) نمونه گيري به عمل آمد. مايع مغزي نخاعي از فضاي کمري – خاجي و نمونه خون از وريد وداج تهيه گرديد. پروتئين تام مايع مغزي نخاعي و سرم خون بترتيب به روش اتصال به رنگ و روش بيوره و تفکيک بخش هاي مختلف پروتييني اين دو مايع به روش الکتروفورز مورد اندازه گيري صورت گرفت. نتايج نشان داد که الگوي الکتروفورتيکي پروتئين هاي مايع مغزي نخاعي گاوميش هاي بومي خوزستان همانند سرم از 4 بخش آلبومين، آلفاگلوبولين، بتاگلوبولين و گاماگلوبولين تشکيل گرديده است. ميانگين مقادير پروتيين تام مايع مغزي نخاعي (42.9±9.1 ميلي گرم در دسي ليتر)، آلبومين (40.7±8.0 درصد)، آلفاگلوبولين (9.8±3.3 درصد)، بتاگلوبولين (20.8±6.6 درصد)، گاماگلوبولين (28.7±7.2 درصد) و نسبت آلبومين و گلوبولين (0.64±0.22) بطور معني داري پايين تر از مقادير پروتيين هاي سرم خون مي باشد (P<0.01). نتايج نشان داد که ميزان گاماگلوبولين مايع مغزي نخاعي بدون توجه به جنس در نابالغ ها بالاتر از بالغ ها بوده و در گروه سني نابالغ ماده بطور معني داري بالاتر از گروه سني نابالغ نر (P<0.05) مي باشد. ميزان آلبومين مايع مغزي نخاعي در گروه سني بالغ بطور معني داري بالاتر از گروه سني نابالغ مي باشد (P<0.05). بين جنس نر و ماده و همچنين بين بالغ ها و نابالغ ها از نظر پارامترهاي پروتئيني سرم خون اختلاف معني داري مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی