برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه خودتنظيمي با انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين خودتنظيمي با انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران بود. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامي دختران متوسطه شهر تهران بود. حجم نمونه 300 نفر بود که به شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده، شامل «پرسشنامه يادگيري خودتنظيمي (صلاحيت ميان برنامه اي) با 52 پرسش بر اساس مقياس ليکرت، پرسشنامه انگيزش پيشرفت هرمنس با 29 پرسش چهارگزينه اي به علاوه معدل نيمسال اول دانش آموزان نيز جهت اندازه گيري عملکرد تحصيلي، بوده است. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره گام به گام) استفاده شد. تحليل داده ها نشانداد که بين خودتنظيمي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معني دار وجوددارد (0.501) و متغير پيش بين خودتنظيمي، 25 درصد واريانس انگيزش پيشرفت را تبيين مي کند، همچنين بين خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي، رابطه مثبت و معني دار وجود دارد (0.744) و خودتنظيمي، 54 درصد واريانس متغير ملاک پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کند. نتايج ديگر نشان دادند که بين انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر، رابطه معني دار مثبت وجود دارد (0.53) و متغير انگيزش پيشرفت، توان تبيين 28 درصد واريانس متغير ملاک يعني پيشرفت تحصيلي را دارد. نتايج رگرسيون گام به گام حاکي از آن بود که متغيرهاي خودتنظيمي و انگيزش پيشرفت با هم، 56 درصد از واريانس پيشرفت تحصيلي را تبيين مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یاسمی نژاد، پ.، و طاهری، م.، و گل محمدیان، م.، و احدی، ح. (1392). رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار), 20 (دوره جدید)(3), 325-338. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236381Vancouver : کپی

یاسمی نژاد پریسا، طاهری مرضیه، گل محمدیان محسن، احدی حسن. رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). 1392 [cited 2021November27];20 (دوره جدید)(3):325-338. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236381IEEE : کپی

یاسمی نژاد، پ.، طاهری، م.، گل محمدیان، م.، احدی، ح.، 1392. رابطه خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار), [online] 20 (دوره جدید)(3), pp.325-338. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236381. 

 
بازدید یکساله 626 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی