نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ارزشيابي عملکرد آموزشي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با خودارزيابي آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: موضوع ارزشيابي عملکرد آموزشي اساتيد فاکتور بسيار مهمي جهت برنامه ريزي و بهبود وضعيت آموزشي در دانشگاه ها مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه ارزشيابي عملکرد آموزشي اساتيد توسط دانشجويان با خودارزيابي اساتيد انجام شد.روش ها: در اين مطالعه که به روش توصيفي- تحليلي در دانشکده بهداشت، تغذيه و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان انجام شد. تعداد 31 نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند که هر استاد علاوه بر خودارزيابي، توسط 10 دانشجو که به روش تصادفي انتخاب شده بود مورد ارزشيابي قرار گرفت به طوري که در کل، تعداد310 نفر دانشجو در مطالعه شرکت داشتند. براي جمع آوري داده ها دو پرسشنامه متناظر بر اساس مقياس ليکرت استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب براي پرسشنامه هاي دانشجويان برابر 0.81 و براي پرسشنامه هاي اساتيد برابر 0.87 بدست آمد و روايي پرسشنامه ها مورد تاييد افراد آگاه و با تجربه تاييد گرديد. داده ها پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري t مستقل تجزيه و تحليل شد.يافته ها: ميانگين کل و انحراف معيار نمرات خودارزيابي عملکرد آموزشي اساتيد 40.82±7.52 بدست آمد درحالي که ميانگين کل و انحراف معيار نمرات ارزشيابي عملکرد آموزشي اساتيد، توسط دانشجويان 40.07±4.13 بدست آمد. نتايج نشان داد که ميانگين نمره کل خودارزيابي اساتيد بالاتر از ميانگين کل نمره ارزشيابي آن ها توسط دانشجو بود اما نتايج تجزيه و تحليل ميانگين کل نمره از نظر دانشجويان و خودارزيابي اساتيد بر اساس آزمون آماري t مستفل با هم تفاوت معني داري وجود نداشت (p=0.38).نتيجه گيري: در راستاي بهبود عملکرد آموزشي اساتيد علاوه بر ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان، استفاده از روش خود ارزشيابي اساتيد به عنوان يک روش مکمل توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدوی، س.، و زارع، س.، و نعیمی، ن. (1393). مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آن ها. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 6(2), 51-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236299Vancouver : کپی

مهدوی سکینه، زارع سودابه، نعیمی نیره. مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آن ها. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 1393 [cited 2022August11];6(2):51-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236299IEEE : کپی

مهدوی، س.، زارع، س.، نعیمی، ن.، 1393. مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آن ها. پژوهش در آموزش علوم پزشکی, [online] 6(2), pp.51-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236299. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی