برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مهار گيرنده هاي کولينرژيک هسته آکومبنس بازخواني حافظه را در موش بزرگ آزمايشگاهي کاهش داد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مورفين در فرآيندهاي حافظه و يادگيري دخالت داشته و هسته آکومبنس با داشتن نقش کليدي در مسير پاداش در حافظه القاء شده توسط مورفين شرکت دارد. با توجه به نقش سيستم کولينرژيک در ميانجي گري اثرات مورفين بر حافظه و يادگيري، در مطالعه حاضر اثرات تزريق آنتاگونيست هاي سيستم کولينرژيک، آتروپين، اسکوپولامين و مکاميل آمين در هسته آکومبنس به تنهايي و يا همراه با مورفين بر به خاطر آوري حافظه و يادگيري وابسته به حالت مورفين بررسي شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه پژوهشي اصيل رت ها به صورت دوطرفه در هسته آکومبنس کانول گذاري شده و بازخواني حافظه به روش اجتنابي غير فعال بررسي شد. سطح معني داري نيز کمتر از
0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: تزريق زير جلدي مورفين پس از آموزش به صورت وابسته به دوز منجر به کاهش بازخواني حافظه شد، در حالي که تزريق مجدد مورفين در روز آزمون منجر به حافظه وابسته به وضعيت مورفين گرديد. تزريق آتروپين، مکاميل آمين و اسکوپولامين در دوزهاي مختلف به تنهايي به داخل هسته آکومبنس نسبت به گروه کنترل تفاوت معني داري را در بازخواني حافظه نشان نداند اما تزريق پيش از آزمون اين داروها قبل از تزريق مورفين به صورت وابسته به دوز يادگيري وابسته به حالت مورفين را کاهش داد.
نتيجه گيري: حافظه در حيوانات مي تواند تحت تاثير مورفين قرار گرفته و اوپيوئيدها قادر به ايجاد يادگيري وابسته به حالت مي باشند. غيرفعال سازي گيرنده هاي استيل کوليني در هسته آکومبنس در ميانجي گري يادگيري وابسته به حالت مورفين دخالت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی