برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دوازده هفته تمرينات ادراکي- حرکتي بر تعادل پوياي پسران کم توان ذهني 11 تا 14 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
 
چکیده: 

مقدمه: توجه به کنترل پاسچر در افراد کم توان ذهني به دليل ضعف در اجراي وظايف تعادلي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. هدف پژوهش حاضر ارزيابي اثربخشي دوازده هفته تمرينات ادراکي- حرکتي بر روي کنترل تعادل ديناميک دانش آموزان پسر داراي ناتواني ذهني مي باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي و آزمايشگاهي مي باشد. 30 دانش آموز کم تواني ذهني با بهره هوشي بين 55 تا 70 و ميانگين سني
1.4±12.7 سال به صورت نمونه گيري دردسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربي به طور تصادفي قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرينات ادراکي- حرکتي تعادل ديناميک آزمودني ها توسط دستگاه بايودکس مورد سنجش قرار گرفت. دوره تمريني 12 هفته، هفته اي سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقيقه بود. مولفه هاي ادراکي حرکتي شامل: تعادل ايستا و پويا، شناسايي جهات مختلف، شناسايي بدن، ادراک فضا، حرکات هماهنگ و همزمان، ادراک بينايي، ادراک شنيداري، طرح حرکت، برتري جانبي، مهارت هاي جابجايي و دستکاري بود. براي بررسي تفاوت بين پيش آزمون و پس آزمون از تست تي وابسته و براي مقايسه ميزان شاخص هاي تعادل و مقايسه شاخص هاي تعادل در دو گروه طي پس آزمون از آزمون آماري تحليل کواريانس يک سويه (ANCOVA) با سطح معناداري 0.05 استفاده شد.
نتايج: نتايج بيانگر بهتر بودن شاخص تعادلي قدامي- خلفي (
0.003=P) و شاخص تعادلي کلي (0.017=P) به طور معني داري طي پس آزمون در گروه تجربي در مقايسه با گروه کنترل بود. در حالي که شاخص داخلي-خارجي پيشرفت معناداري را نشان نداد (0.155=P).
نتيجه گيري: تمرينات ادراکي- حرکتي استفاده شده در اين پژوهش سبب بهبود تعادل، به ويژه در جهت قدامي- خلفي در آزمودني هاي مورد پژوهش گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سالاری اسکر، م.، و زارع زاده، م.، و امیری خراسانی، م. (1393). تاثیر دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای پسران کم توان ذهنی 11 تا 14 سال. پژوهش در علوم توانبخشی, 10(1), 139-150. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236078Vancouver : کپی

سالاری اسکر مختار، زارع زاده مهشید، امیری خراسانی محمدتقی. تاثیر دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای پسران کم توان ذهنی 11 تا 14 سال. پژوهش در علوم توانبخشی. 1393 [cited 2021April16];10(1):139-150. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236078IEEE : کپی

سالاری اسکر، م.، زارع زاده، م.، امیری خراسانی، م.، 1393. تاثیر دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویای پسران کم توان ذهنی 11 تا 14 سال. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 10(1), pp.139-150. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236078>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی