نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت زندگي مادران کودکان فلج مغزي بر اساس توانايي راه رفتن کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مطالعات بسياري کاهش کيفيت زندگي مادران کودکان فلج مغزي را تحت تاثيرفعاليت هاي مراقبتي نشان داده اند اما بررسي ارتباط کاهش کيفيت زندگي اين مادران با عوامل وابسته به کودک نظير توانايي راه رفتن کودک فلج مغزي کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ بنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير توانايي راه رفتن کودکان فلج مغزي بر کيفيت زندگي مادران آن هابود.مواد و روش ها: اين مطالعه علي-مقايسه اي در سال 1390 در شهر تهران انجام شد که در آن 60 مادر داراي يک کودک فلج مغزي 4 تا 12 ساله در مطالعه شرکت کردند. جهت ارزيابي کيفيت زندگي از پرسشنامه SF-36 استفاده شد و ارزيابي سطح 1 تا 5 مقياس GMFCS کودکان فلج مغزي توسط کار درمانگر انجام شد. ارتباط ميان متغير از طريق آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 بررسي شد.يافته ها: 24 مادر داراي کودک فاقد توانايي راه رفتن و 36 مادر کودک با توانايي راه رفتن در مطالعه شرکت کردند که ميانگين و انحراف معيار سن بر حسب سال در مادران 6.02±33.79 و در کودکان 2.71±7.11 بود. در نتيجه آناليز داده ها دو گروه مادران نمره کلي کيفيت زندگي و ابعاد عملکرد اجتماعي، عملکرد جسماني و سلامت عمومي با هم تفاوت معني دار داشتند (P<0.05).نتيجه گيري: مادران داراي کودکان فاقد توانايي راه رفتن مدت زماني بيشتري را به مراقبت از کودک خود اختصاص مي دادند و کيفيت زندگي پايين تري را نيز گزارش کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدی زاده، ز.، و رصافیانی، م.، و احسانی، ف.، و حسینی، س. (1393). مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی بر اساس توانایی راه رفتن کودکان. پژوهش در علوم توانبخشی, 10(1), 88-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236073Vancouver : کپی

احمدی زاده زهرا، رصافیانی مهدی، احسانی فاطمه، حسینی سیدعلی. مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی بر اساس توانایی راه رفتن کودکان. پژوهش در علوم توانبخشی. 1393 [cited 2022May24];10(1):88-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236073IEEE : کپی

احمدی زاده، ز.، رصافیانی، م.، احسانی، ف.، حسینی، س.، 1393. مقایسه کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی بر اساس توانایی راه رفتن کودکان. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 10(1), pp.88-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=236073. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی