برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل مؤثر بر گرايش جوانان روستايي شهرستان ايلام به اشتغال در بخش کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تحليل گرايش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي است تا با پيش بيني نوع رفتار آن ها در گزينش يا عدم گزينش اين شغل به عنوان حرفه اصلي، بتوان در مورد توسعه روستايي و کشاورزي و مساله اشتغال جوانان روستايي به برنامه ريزي هاي واقع گرايانه پرداخت. اين تحقيق ازنظر هدف، کاربردي و از نوع تحقيقات علي، ارتباطي بوده و ازنظر روش شناسي در دسته تحقيقات پيمايشي قرار مي گيرد. جامعه آماري اين مطالعه تمامي جوانان روستايي 15 تا 24 ساله ساکن مناطق روستايي شهرستان ايلام هستند (N=3562) که از اين جامعه آماري، با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوکران و از طريق نمونه گيري خوشه اي، نمونه اي به حجم 350 نفر انتخاب شد. براي جمع آوري اطلاعات از اين نمونه آماري از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شد. براي تعيين روايي محتوايي (صوري) اين ابزار، از استادان گروه هاي آموزشي ترويج و آموزش کشاورزي و نيز جامعه شناسي روستايي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايلام استفاده گرديد. همچنين، براي تعيين پايايي پرسشنامه، ضريب کرونباخ آلفا با انتخاب نمونه اي 30 نفري از جوانان روستايي شهرستان ايوان (مجاور شهرستان ايلام) و در قالب مطالعه مقدماتي (راهنما) محاسبه شد (a=0.84). نتايج به دستامده از اين تحقيق نشان داد که گرايش کلي جوانان روستايي به اشتغال در بخش کشاورزي در حد متوسط قرار دارد. همچنين، بر اساس تحليل رگرسيون، مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر گرايش جوانان روستايي به اشتغال در بخش کشاورزي به ترتيب عبارتاند از: ميزان آگاهي آنان به زمينه هاي اشتغال در بخش کشاورزي، ميزان درآمد خانواده از توليد محصولات کشاورزي، ميزان حمايت هاي دولت از اشتغال جوانان روستايي در بخش کشاورزي که در مجموع، اين متغيرها 66.5 درصد از واريانس متغير وابسته تحقيق را تبيين نمودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطانی، ع.، و چهارسوقی امین، ح.، و آرایش، م. (1393). تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 7(3 (پیاپی 27)), 57-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235602Vancouver : کپی

سلطانی عباس، چهارسوقی امین حامد، آرایش محمدباقر. تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1393 [cited 2021October23];7(3 (پیاپی 27)):57-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235602IEEE : کپی

سلطانی، ع.، چهارسوقی امین، ح.، آرایش، م.، 1393. تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی شهرستان ایلام به اشتغال در بخش کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 7(3 (پیاپی 27)), pp.57-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235602. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 171 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی