برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  3 , شماره  8 ; از صفحه 67 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

تحريک رشد، تسهيل جذب آهن و پتاسيم و کاهش جذب کلسيم و منيزيم با تغذيه سيليکات سديم در گياه برنج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 
چکیده: 

سيليکون در گياه برنج بر بسياري از صفات رشد از جمله عملکرد آن تاثيرگذار است. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير تيمار سيليکون بر ميزان رشد، تجمع و مسيرهاي جذب برخي عناصر ضروري در گياه برنج رقم فجر انجام گرفت. کشت گياه برنج در محيط آب کشت و با محلول غذايي يوشيدا در اتاقک رشد تحت کنترل انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل دو غلظت صفر و 1.5 ميلي مولار سيليکات سديم بود که به محلول غذايي گياه اضافه شد. بعد از گذشت 12 روز از تيمار سيليکات سديم، صفات رشد از جمله وزن تر و خشک بخش هوايي، رشد نسبي، نسبت وزني بخش هوايي به ريشه و محتواي آب نسبي گياه در مقايسه با گياهان بدون تيمار سيليکات سديم افزايش يافت، برعکس تيمار سيليکات سديم سبب کاهش معني دار تعرق شد. همچنين در گياهان برنج تيمار شده با سيليکات سديم تجمع و جذب سيليکون، آهن و پتاسيم افزايش و تجمع و جذب عناصر کلسيم و منيزيم کاهش معني داري نشان داد. فنل هاي محلول در گياهان تيمار شده با سيليکات سديم در ريشه و بخش هوايي کاهش معني داري داشت، در حالي که ليگنين در ريشه افزايش و در بخش هوايي کاهش يافت که احتمال دارد با ايجاد سد در جذب عناصر از مسير خارج سلولي ارتباط داشته باشد. اندازه گيري جذب عناصر با کاهش آن در محلول غذايي در تيمارهاي مختلف شامل دي نيتروفنل، سيانيد سديم، سرماي محيط ريشه و اشباع فضاي اطراف بخش هوايي گياه با رطوبت نشان داد که سيليکون احتمالا از طريق رسوب در ديواره سلولي و فضاي آوندي جذب کلسيم از مسير آپوپلاستي را محدود کرده و از طرف ديگر با بهبود کارکرد غشا جذب آهن را از مسير سيم پلاستي افزايش داده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی