برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آبادان و خرمشهر در سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطفال، دانشکده پرستاری، دانشکده علوم پزشکی آبادان
 
چکیده: 

مقدمه: فرسودگي شغلي يکي از عمده ترين پيامدهاي اجتناب ناپذير استرس شغلي است و افت کيفيت مراقبت از بيمار، از بدترين پيامدهاي آن است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فرسودگي شغلي و ارتباط آن با سلامت عمومي پرستاران شاغل در بيمارستان هاي آبادان و خرمشهر درسال 1391 انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي بوده که بر روي پرستاران (114 نفر) شاغل در بيمارستان هاي آبادان و خرمشهر انجام شده است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه فرسودگي شغلي موسلاچ
(MBI-Q) و سلامت عمومي (GHQ) بوده است. پس از جمع آوري داده ها، از نرم افزار SPSS ورژن 14 و روش هاي آماري ANOVA و آمار توصيفي جهت تحليل داده ها استفاده گرديد.
نتايج: اکثر شرکت کنندگان از نظر سلامت عمومي، در سطح متوسط (58.8 درصد) و ميزان مسخ شخصيت در سطح پائين (53.5 درصد) بوده و افزايش ميزان فرسودگي عاطفي (56.6 درصد) و فرسودگي شغلي (50.9 درصد) ديده شد. بين جنسيت و ميزان فرسودگي شغلي (P<0.016)، ميزان مسخ شخصيت و بخش محل اشتغال (P<0.043)، فرسودگي عاطفي و تعداد شيفت کاري (p=0.034) ،سطح بهداشت عمومي و سابقه کار(p=0.048) و فرسودگي شغلي با سلامت عمومي (p=0.0001) ارتباط معنادار مشاهده گرديد.
نتيجه گيري و پيشنهادات: بر اساس يافته هاي به دست آمده ، ارتقاي سلامت شغلي و کاهش ميزان فرسودگي بايستي در اولويت کار مديران پرستاري قرار گيرد و مداخلات لازم جهت کاهش فرسودگي شغلي انجام پذيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زنگنه، ص.، و مرادبیگی، خ.، و راسته، م.، و رئیسی فر، ز. (1393). بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آبادان و خرمشهر در سال 1391. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 22(ضمیمه), 217-224. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235001Vancouver : کپی

زنگنه صادق، مرادبیگی خدیجه، راسته مهدی، رئیسی فر زینب. بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آبادان و خرمشهر در سال 1391. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1393 [cited 2021April17];22(ضمیمه):217-224. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235001IEEE : کپی

زنگنه، ص.، مرادبیگی، خ.، راسته، م.، رئیسی فر، ز.، 1393. بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آبادان و خرمشهر در سال 1391. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 22(ضمیمه), pp.217-224. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=235001>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی