برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر عوامل شخصيتي بر ميزان بازيابي حافظه سرگذشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه پیام نور، فردوس
 
چکیده: 
مقدمه: بسياري از مطالعات در حوزه حافظه به بررسي حافظه سرگذشتي و عوامل موثر بر آن مي پردازد. با توجه به نقش ويژگي هاي خلقي افراد بر بازيابي خاطرات آنان، پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر عوامل شخصيتي بر ميزان بازيابي حافظه سرگذشتي انجام شده است.مواد و روش ها: روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه مورد بررسي کل دانشجويان دانشگاه پيام نور استان خراسان جنوبي بودند که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تعداد 146 نفر از آنان در مراکز فردوس، بيرجند و قاين مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه برآورد حافظه سرگذشتي (SAM) جهت تعيين نمره حافظه سرگذشتي و فرم کوتاه پرسشنامه ارزيابي پنج عامل شخصيت (NEOFF-I) جهت تعيين نمره آزمودني ها در عوامل پنجگانه شخصيتي بود. داده ها پس از جمع آوري در نرم افزار SPSS vol.18 ثبت و جهت تحليل از آزمون هاي رگرسيون و تحليل واريانس استفاده شد.يافته هاي پژوهش: نتايج نشان داد تمامي عوامل شخصيتي پيش بيني کننده هاي نمره حافظه سرگذشتي مي باشند (P<0.01) و عوامل روان نژندگرايي، برون گرايي و با وجدان بودن، بيشترين ميزان واريانس متغير ملاک را تبيين مي کنند. علاوه بر اين تاثير عوامل جنسيت و رشته تحصيلي دانشجويان بر حافظه سرگذشتي نيز بررسي شد که نتايج حاکي از عدم تاثيرگذاري اين دو عامل بر حافظه سرگذشتي در جامعه مورد بررسي بود.بحث و نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت ويژگي هاي شخصيتي افراد مي تواند بر بازيابي خاطرات سرگذشتي آنان تاثير گذار باشد و تفاوت هاي تحصيلي و همچنين تفاوت هاي جنسيتي افراد نمي توانند براي يادآوري خاطرات سرگذشتي عواملي تعيين کننده اي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مشکی، م.، و زارع، ح. (1393). بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان بازیابی حافظه سرگذشتی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 22(ضمیمه), 65-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234961Vancouver : کپی

مشکی محمد، زارع حسین. بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان بازیابی حافظه سرگذشتی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1393 [cited 2021December08];22(ضمیمه):65-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234961IEEE : کپی

مشکی، م.، زارع، ح.، 1393. بررسی اثر عوامل شخصیتی بر میزان بازیابی حافظه سرگذشتی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 22(ضمیمه), pp.65-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234961. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی