برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  14 , شماره  48 ; از صفحه 223 تا صفحه 236 .
 
عنوان مقاله: 

توانمندي هاي گردشگري ورزشي منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهاي موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي توانمندي هاي گردشگري ورزشي در منطقه آزاد ارس بر اساس مدل سوات بود. نوع پژوهش حاضر، توصيفي - تحليلي بود که به روش ميداني انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش 70 نفر بود که 56 نفر از اساتيد، مديران، کارشناسان امور ورزشي و گردشگري منطقه آزاد ارس به عنوان نمونه آماري پاسخ گوي سوالات پرسشنامه بودند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه 60 سوالي محقق ساخته در مقياس ليکرت بود که در قالب 4 مولفه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد مورد مطالعه قرار گرفت. روايي پرسشنامه توسط چند تن از اساتيد صاحب نظر در حيطه گردشگري و گردشگري ورزشي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه هم با استفاده از آلفاي کرونباخ به دست آمد (a=0.78). جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار استنباطي شامل آزمون tتک متغيره و آزمون فرايدمن براي رتبه بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد استفاده گرديد. نتايج تحقيق حاکي از آن بود که برخوداري از سواحل رود ارس و مناسب بودن هزينه اسکان و تغذيه در مدت اقامت به عنوان با اهميت ترين و کم اهميت ترين نقطه قوت و عدم آگاهي عمومي از گردشگري ورزشي و منافع و مزاياي آن و کمبود تجربه برگزاري رويدادهاي بين المللي در منطقه به عنوان با اهميت ترين و کم اهميت ترين نقطه ضعف محسوب مي شود. توسعه سواحل رود ارس به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه گردشگري ورزشي در منطقه و عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي و فرهنگي در مناطق آزاد رقيب به عنوان با اهميت ترين و کم اهميت ترين نقطه فرصت و عدم وجود حاميان مالي از برگزاري رويدادهاي ورزشي در منطقه و ديدگاه منفي و تلقي نادرست نسبت به گردشگران خارجي در استان به عنوان با اهميت ترين و کم اهميت ترين مورد که صنعت گردشگري ورزشي منطقه آزاد ارس را مورد تهديد قرار مي دهد انتخاب گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

گل زاده، م.، و قیامی راد، ا.، و بدری آذرین، ی.، و دلال اوغلی، ع.، و داداش زاده، ی. (1393). توانمندی های گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT. فضای جغرافیایی, 14(48), 223-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234794Vancouver : کپی

گل زاده ملیحه، قیامی راد امیر، بدری آذرین یعقوب، دلال اوغلی علی، داداش زاده یوسف. توانمندی های گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT. فضای جغرافیایی. 1393 [cited 2021April21];14(48):223-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234794IEEE : کپی

گل زاده، م.، قیامی راد، ا.، بدری آذرین، ی.، دلال اوغلی، ع.، داداش زاده، ی.، 1393. توانمندی های گردشگری ورزشی منطقه آزاد ارس و ارائه راهکارهای موثر بر رشد و توسعه آن بر اساس مدل SWOT. فضای جغرافیایی, [online] 14(48), pp.223-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234794. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی