برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  14 , شماره  48 ; از صفحه 181 تا صفحه 197 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير بارش نقطه اي و منطقه اي در برآورد رواناب حوضه بالخلوچاي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد تهران مرکزی
 
چکیده: 

در دهه هاي اخير به دليل اهميت فرآيند بارش - رواناب توسعه مدل هاي مناسب براي تخمين رواناب از روي داده هاي بارش به مساله ضروري تبديل شده است. بارش يکي از مهم ترين داده هاي ورودي به سيستم هاي هيدرولوژيکي محسوب مي شود که به دو صورت بارش منطقه اي و بارش نقطه اي در نظر گرفته مي شود. براي مدل سازي فرآيند بارش - رواناب از مدل هاي هوشمندي که با پارامترهاي ورودي و خروجي عمليات نگاشت را انجام مي دهند و نتايج حاصل از دقت و صحت مناسبي برخوردار است، استفاده مي شود. در اين تحقيق براي تخمين رواناب خروجي حوضه بالخلوچاي واقع در غرب استان اردبيل از مقادير بارش پيشين و دبي پيشين تا سه روز قبل استفاده شده و بارش نيز در دو حالت بارش منطقه اي و بارش نقطه اي که مربوط به بارش 6 ايستگاه باران سنجي بوده، در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد بارش - رواناب در حوضه بالخلوچاي از مدل هاي هوشمند شبکه عصبي مصنوعي (ANN) و برنامه ريزي ژنتيک (GP) و سيستم استنتاج عصبي - فازي تطبيقي (ANFIS) استفاده گرديده و نتايج توسط معيارهاي ارزيابي مقايسه شده است. مقدار ضريب تعيين (R2)، جذر ميانگين مربعات خطا (RMSE) و ضريب نش ساتکليف (N-S) مربوط به دقيق ترين مدل هاي بارش منطقه اي براي داده هاي آزمون به ترتيب 0.854، 0.573، 0.935 و در دقيق ترين مدل بارش نقطه اي براي داده هاي آزمون به ترتيب 0.852، 0.578، 0.932 مي باشد. با توجه به نتايج حاصل از معيار هاي ارزيابي ياد شده، به دليل بيش تر بودن ضرايب تعيين و نش ساتکليف و همچنين کم تر بودن مقدار جذر ميانگين مربعات خطاي بارش منطقه اي نسبت به بارش نقطه اي، بارش منطقه اي داراي نتايج دقيق تري نسبت به بارش نقطه اي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهاجری، ف.، و ثاقبیان، س.، و قربانی، م.، و دربندی، ص.، و اسدی، ا. (1393). تاثیر بارش نقطه ای و منطقه ای در برآورد رواناب حوضه بالخلوچای. فضای جغرافیایی, 14(48), 181-197. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234772Vancouver : کپی

مهاجری فرزان، ثاقبیان سیدمهدی، قربانی محمدعلی، دربندی صابره، اسدی اسماعیل. تاثیر بارش نقطه ای و منطقه ای در برآورد رواناب حوضه بالخلوچای. فضای جغرافیایی. 1393 [cited 2021May12];14(48):181-197. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234772IEEE : کپی

مهاجری، ف.، ثاقبیان، س.، قربانی، م.، دربندی، ص.، اسدی، ا.، 1393. تاثیر بارش نقطه ای و منطقه ای در برآورد رواناب حوضه بالخلوچای. فضای جغرافیایی, [online] 14(48), pp.181-197. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی