برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع نظام هاي زراعي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
کارکرد اکوسيستمها مبتني بر منابع ژنتيکي گياهي، عمليات مديريتي و عوامل زنده و غيرزنده محيطي مي باشد و منابع ژنتيکي گياهي نشان دهنده تنوع زيستي موجود در اکوسيستم هاي کشاورزي است که امروزه مفهوم گسترده تري را شامل شده و تنوع کليه موجودات زنده اعم از گياهان، جانوران و ميکروارگانيسم هايي که به نحوي در توليد غذا به طور مستقيم يا غيرمستقيم نقش دارند را در بر دارد. عليرغم نقش اکولوژيکي که تنوع در پايداري و ويژگي هاي کارکردي اکوسيستم هاي کشاورزي دارا مي باشد، مطالعات اندکي در اين زمينه در جهان و به خصوص ايران انجام شده است. براي حفاظت و بهره برداري مطلوب از تنوع زيستي اکوسيستم هاي کشاورزي، شناخت ويژگيها و پراکندگي مکاني و زماني اجزا آن در همه سطوح ضروري است. در مطالعه اي که به منظور ارزيابي تنوع زيستي کشاورزي ايران انجام گرفت اطلاعات مختلف از 183 شهرستان از 27 استان کشور جمع آوري گرديد و پس از تجزيه و تحليل اين اطلاعات کليه شاخص هايي که به نحوي در تنوع زيستي کشاورزي دخيل هستند محاسبه شدند. نتايج حاصل از اين مطالعه در سه مقاله جداگانه ارايه شده و مجموعه حاضر بخش اول آن بر تنوع نظامهاي زراعي متمرکز مي باشد. نتايج حاصله بر اساس توزيع محصولات زراعي، نظامهاي زراعي اصلي، تراکم زراعي، شاخص تناوب زراعي و شاخص کارايي تناوب زراعي ارايه گرديده است. به طور کلي دو نظام زراعي اصلي در کشور متمايز است که يکي مبتني بر گندم و ديگري مبتني بر برنج مي باشد. نظام اول در کل کشور و نظام دوم عمدتا در حاشيه درياي خزر توسعه يافته است. ميانگين شاخص تراکم زراعي کشور کمتر از قاره آسياست ولي با ميانگين جهاني قابل مقايسه مي باشد. تناوبهاي زراعي رايج در کشور داراي تنوع زيادي نيست و طول دوره آنها کوتاه است و اين امر باعث ناکارآمدي اين تناوبها شده است. کشتهاي مخلوط جايگاهي در نظام هاي توليد ايران ندارند و به طور کلي تنوع زيستي کشاورزي ايران در مقياس اکوسيستم هاي زراعي نسبتا فقير بوده و مديريت آنها در جهت توسعه يکنواخت زراعت هاي آبي در تناوبهاي کوتاه مدت طراحي شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوچکی، ع.، و نصیری محلاتی، م.، و زارع فیض آبادی، ا.، و جهان بین، م. (1383). ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران. پژوهش و سازندگی, 17(2 (پی آیند 63) در زراعت و باغبانی), 70-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23466Vancouver : کپی

کوچکی علیرضا، نصیری محلاتی مهدی، زارع فیض آبادی احمد، جهان بین محمد. ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران. پژوهش و سازندگی. 1383 [cited 2022January21];17(2 (پی آیند 63) در زراعت و باغبانی):70-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23466IEEE : کپی

کوچکی، ع.، نصیری محلاتی، م.، زارع فیض آبادی، ا.، جهان بین، م.، 1383. ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران. پژوهش و سازندگی, [online] 17(2 (پی آیند 63) در زراعت و باغبانی), pp.70-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=23466. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 315 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی