برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فراواني اشرشيا کلي هاي توليدکننده بتالاکتاماز وسيع الطيف در کودکان بستري و سرپايي شهر ياسوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایرن
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اشرشياکلي توليد کننده بتالاکتامازهاي وسيع الطيف به دليل مقاومت گسترده به بسياري از آنتي بيوتيک هاي رايج مشکلات درماني زيادي را ايجاد نموده اند. هدف اين مطالعه ارزيابي فراواني اشرشياکلي هاي توليد کننده بتالاکتاماز وسيع الطيف در کودکان بستري و سرپايي شهر ياسوج بود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي توصيفي بر روي 300 نمونه اشرشياکلي جداسازي شده از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده و يا بستري شده در بيمارستان امام سجاد (ع) و آزمايشگاه هاي خصوصي شهر ياسوج انجام شد. به منظور تاييد سويه هاي اشريشياکلي از محيط هاي کشت انتخابي و آزمون هاي بيوشيميايي استفاده گرديد. غربالگري فنوتيپي سويه هاي بتالاکتاماز وسيع الطيف با استفاده از روش دابل ديسک سينرژيسم و حساسيت سويه ها به 13 آنتي بيوتيک با روش ديسک ديفيوژن مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با آزمون آماري مجذور کاي آناليز شدند.
يافته ها: 26 درصد از اشريشياکلي جداسازي شده، قادر به توليد بتالاکتامازهاي وسيع الطيف بودند. کودکان کمتر از 2 سال (
85.9 درصد) بالاترين ميزان ابتلا به سويه هاي اشيرشياکلي توليد کننده را داشتند. 61.5 درصد از موارد مثبت اشريشياکلي توليد کننده بتالاکتاماز وسيع الطيف در بيماران سرپايي و 38.5 درصد در بيماران بستري شناسايي گرديد. سويه هاي بتالاکتاماز وسيع الطيف بيشترين مقاومت را به ترتيب نسبت به آنتي بيوتيک هاي سفتي زوکسيم (50 درصد)، سفکسيم (47.4 درصد) و ناليديکسيک اسيد (38.5 درصد) و نيز کمترين مقاومت را نسبت به سيپروفلوکساسين (3.8 درصد) و ايمي پنم (2.6 درصد) نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش شيوع قابل توجه اشريشياکلي توليد کننده بتالاکتاماز وسيع الطيف را در بيماران نشان داد. بنابراين پايش مستمر و شناسايي سريع اين سويه ها مي تواند نقش مهمي در جلوگيري از گسترش ژن هاي بتالاکتاماز وسيع الطيف داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی