برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

افسردگي و نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس فايل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مولتيپل اسکلروزيس يک بيماري عصب شناختي مزمن است که افسردگي در بيش از 40 درصد از بيماران مبتلابه آن يافت شده و به واسطه چندين نشانگر خرده باليني مرتبط با بيماري نيز مجال ظهور مي يابد. هدف اين مطالعه ارزيابي افسردگي و نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي - تحليلي، 162 بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس با روش نمونه گيري پياپي انتخاب شده و با استفاده از سياهه متغيرهاي باليني و جمعيت شناختي، مقياس افسردگي، اضطراب و استرس، فرم کوتاه پرسشنامه زمينه يابي سلامت و مقياس شدت خستگي به همراه ترازوي يکسان فنري عقربه اي و مترنواري مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يک راهه، آزمون توکي و رگرسيون چندگانه گام به گام تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بيماراني که 3 بار يا بيشتر از آن دفعات عود و بستري را تجربه مي کردند به طور معني داري نمرات افسردگي بيشتري نسبت به بيماران با دفعات عود و بستري کمتر، دريافت مي نمودند. علاوه بر آن نشانگرهاي خرده باليني بيماري جمعا توانستند 30 درصد از واريانس مشترک افسردگي را تبيين کنند. به طور کلي در گام نهايي، محدويت هاي ناشي از مشکلات فيزيکي، خستگي و درد بدني توانستند به طورمعني داري نمرات افسردگي را در بيماران پيش بيني نمايند (P<0.0001).
نتيجه گيري: اين مطالعه تاثير نشانگرهاي خرده باليني مولتيپل اسکلروزيس را در افسردگي بيماران برجسته ساخت. از اين رو نياز است که پيش بيني کننده هاي کليدي شناسايي شده در اين پژوهش به عنوان عوامل مستعد کننده احتمالي در توسعه افسردگي ملازم بامولتيپل اسکلروزيس در نظر گرفته شده و جهت مديريت منظم بيماري مورد بهره برداري قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی