برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير دور آبياري و كود دامي بر كارايي مصرف آب و عملكرد كمي و كيفي ذرت دانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

براي بررسي تاثير کاربرد کود دامي و دور آبياري بر عملکرد و شاخص هاي مديريت آبياري و کارايي مصرف آب ذرت در خرم آباد طرح آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار و به مدت دو سال (1379 و 1380) انجام شد. فاکتور اصلي شامل چهار سطح آبياري عرف زارعين (شاهد)، آبياري در زمان 50، 75 و 100 ميلي متر تبخير از تشتک کلاس A و فاکتور فرعي شامل چهار سطح کود دامي (صفر، 20، 40 و 60 تن در هکتار به صورت کود دامي پوسيده) اعمال شد. بذر مورد استفاده رقم هيبريد سينگل کراس 704 بود. ميزان آب مورد نياز در هر آبياري بر اساس کسر رطوبت خاک از حد ظرفيت مزرعه اي محاسبه و توسط کنتور و شيلنگ به تيمارها داده شد. نتايج سال اول و دوم اجراي طرح نشان داد که اثر تيمار آبياري بر عملکرد دانه در سطح 1% معني دار بود ولي اثر کود دامي از نظر آماري معني دار نبود. همچنين کوتاه کردن دور آبياري و افزايش مقادير آب مصرفي باعث افزايش معني دار وزن هزار دانه شد. کاربرد 60 تن در هکتار کود دامي باعث کاهش معني دار درصد پروتئين دانه (P<0.01) شد. درصد پروتئين دانه نيز در تيمارهاي با تنش خشکي به طور معني داري افزايش نشان داد. مصرف کود دامي در کليه سطوح باعث کاهش نسبي حجم آب مصرفي شد. حداکثر کارايي مصرف آب در تيمار I75 حاصل شد که معادل 0.81 کيلوگرم عملکرد دانه به ازاي هر متر مکعب آب مصرفي بود. وزن خشک اندام هوائي گياه به عنوان شاخصي از رشد سبزينه اي در سطح 5 درصد به طور معني داري با مصرف کود دامي و کاهش دور آبياري افزايش يافت. نتايج نشان مي دهد که مناسب ترين دور آبياري در زمان پايان مرحله رشد رويشي و مرحله ظهور گل تاجي بايستي حداقل 6 روز يک بار باشد تا حجم آب مصرفي در اين مدت در هر آبياري حداکثر باشد و در ساير مراحل رشد مي تواند 8 روز يک بار آبياري شود. البته مي توان در مراحل اوليه رشد دور آبياري را کوتاه تر و مقدار آب مصرفي را کاهش داد. همچنين حجم آب 17200 متر مکعب در هکتار با مصرف 40 تن کود دامي در هکتار براي رسيدن به حداکثر کارايي مصرف آب توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی