برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  1 ; از صفحه 143 تا صفحه 153 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر باقيمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات باقي مانده سولفات منگنز بر رشد و ترکيب شيميايي سويا، آزمايشي گلداني به صورت فاکتوريل درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تيمار و سه تکرار در20 خاک مختلف از مزارع سوياکاري شرق استان مازندران انجام شد. خاک هاي مورد مطالعه داراي خواص فيزيکي و شيميايي متفاوت بوده و به نحوي انتخاب گرديدند که مقدار متفاوتي منگنز قابل استخراج با عصاره گير DTPA داشتند. تيمارهاي اين تحقيق شامل دو سطح منگنز (صفر و 30 ميلي گرم منگنز در کيلوگرم خاک به صورت سولفات منگنز) بودند که تنها در سال اول قبل از کشت مصرف گرديد. اين آزمايش به مدت 4 سال با خاک ها و تيمارهاي ثابت انجام شد. بر اساس نتايج سال اول آزمايش، مصرف منگنز سبب افزايش معني دار وزن خشک و جذب کل منگنز گياه شد (p<0.05). با مصرف منگنز عملکرد ماده خشک از 16.15 به 20.29 گرم در گلدان افزايش يافت. همچنين مصرف منگنز موجب افزايش غلظت و جذب کل منگنز به ترتيب معادل 4.5 و 26.6 درصد نسبت به شاهد، در اندام هوايي گياه گرديد. اثر باقي مانده سولفات منگنز در سال دوم، موجب افزايش عملکرد سويا نسبت به شاهد شد. در سال دوم آزمايش عملکرد دانه سويا در تيمار مصرف منگنز 8 درصد نسبت به شاهد افزايش داشت. اثر باقي مانده تيمارهاي مصرف سولفات منگنز غلظت منگنز درگياه را 6.1 درصد نسبت به شاهد افزايش داد. اثر باقي مانده سولفات منگنز، غلظت منگنز درگياه را 2.94 درصد نسبت به شاهد افزايش داد و در سال سوم آزمايش عملکرد دانه سويا 8 درصد درتيمار مصرف منگنز نسبت به شاهد افزايش يافت ولي از نظر آماري معني دار نبود. اثرباقي مانده سولفات منگنز، در سال چهارم آزمايش برعملکرد ماده خشک سويا قبل ازگلدهي، تاثيري نداشت. نتايج تحقيق انجام شده نشان دادکه بکارگيري سولفات منگنز در خاک هاي آهکي، نه تنها بر روي رشد و ترکيب شيميايي اولين کشت سويا اثر مي گذارد بلکه بر رشد و ترکيب شيميايي سويا در سال هاي بعد نيز مي تواند موثر باشد. به طوري که اثرات باقي مانده سولفات منگنز در سال دوم کشت عملکرد دانه، ماده خشک گياهي، غلظت و جذب کل منگنز محصول سويا را به طور معني داري نسبت به شاهد افزايش داد، در سال سوم آزمايش بر عملکرد دانه و عملکرد ماده خشک گياهي تاثير معني داري نداشت ولي غلظت و جذب کل منگنز را افزايش داد و در سال چهارم آزمايش بر پاسخ هاي گياهي اندازه گيري شده تاثير معني داري نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسدی کنگرشاهی، ع.، و اخلاقی امیری، ن.، و ملکوتی، م. (1390). بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد, عملکرد و جذب منگنز توسط سویا. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), 42(1), 143-153. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234522Vancouver : کپی

اسدی کنگرشاهی علی، اخلاقی امیری نگین، ملکوتی محمدجعفر. بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد, عملکرد و جذب منگنز توسط سویا. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران). 1390 [cited 2021September23];42(1):143-153. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234522IEEE : کپی

اسدی کنگرشاهی، ع.، اخلاقی امیری، ن.، ملکوتی، م.، 1390. بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد, عملکرد و جذب منگنز توسط سویا. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 42(1), pp.143-153. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=234522. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی