برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  42 , شماره  1 ; از صفحه 109 تا صفحه 119 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير بور و نيتروژن بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا
 
چکیده: 

سميت بور عمدتا در مناطق خشک و نيمه خشک به علت کاربرد آبهاي شور و آبهايي که حاوي ميزان نسبتا بالايي از اين عنصر هستند، شايع است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد که استفاده از برخي عناصر غذايي مانند نيتروژن اثرات مضر سطوح بالاي بور را کاهش مي دهد. جهت بررسي برهمکنش بور و نيتروژن بر رشد و ترکيب شيميايي اسفناج (Spinacia oleracea L.) آزمايش گلخانه اي بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا« تصادفي با شش سطح بور ( صفر، 2.5، 5، 10، 20 و 40 ميلي گرم در کيلوگرم خاک بصورت اسيد بوريک) و چهار سطح نيتروژن ( صفر، 75، 150 و 300 ميلي گرم در کيلوگرم خاک بصورت اوره) با سه تکرار در يک خاک آهکي انجام شد. کاربرد بور سبب کاهش وزن خشک قسمت هوايي گرديد و با مصرف نيتروژن سميت بور بويژه در تيمارهاي با غلظت پايين آن کاهش يافت. در غياب بور و کاربرد 300 ميلي گرم نيتروژن حدود 55 درصد نسبت به شاهد افزايش يافت. کمترين وزن خشک در غياب نيتروژن با کاربرد 40 ميلي گرم بور در کيلوگرم خاک (N0B40) مشاهده شد. بعلاوه افزودن بور غلظت بور و نيتروژن را در قسمت هوايي اسفناج افزايش داد. مصرف نيتروژن غلظت نيتروژن را افزايش ولي غلظت بور در گياه کاهش داد. با افزايش مصرف بور و نيتروژن، غلظت اسيد آمينه پرولين در برگ تازه اسفناج افزايش يافت. با افزايش مصرف بور، غلظت کلروفيل کاهش يافت ولي با افزودن تيمارهاي نيتروژن غلظت کلروفيل افزايش يافت و تاثير سوء بور را کاهش داد. غلظت کلروفيل اندازه گيري شده به روش شيميايي در برگ تازه با قرائت کلروفيل متر سير صعودي داشت. کاربرد بور سبب کاهش معني دار در ميانگين نسبت کلسيم به بور در اندام هوايي اسفناج شد که علت آن مربوط به افزايش غلظت بور با کاربرد تيمارهاي بور مي باشد ولي اين نسبت با مصرف نيتروژن، در تمام سطوح بور، سير صعودي داشت. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در خاکهاي با بور بالا، کاربرد نيتروژن با کاهش اثرات سوء سميت بور، رشد اسفناج را افزايش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 228
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی